اس ام اس حکیمانه جدید

همیشه سعی کن واسه دل خودت زندگی کنی نه واسه چشمای دیگران . . . !

از آدمها در حد توانشون بخواین نه در حد نیازتون !

بذارین آدمها اونی که هستن بمونن . . .

 

 

 

 

 

 

خوشی با خوبی فرق داره !

به خاطر خوبی ها از خیلی خوشی ها باید گذشت . . .

 

 

 

 

 

 

مدارا ، بالاترین درجه قدرت و میل به انتقام ، اولین نشانه ضعف است . . .

 

 

 

 

 

 

هرگز منتظر فردای خیالی نباش ؛ سهمت را از شادیهای زندگی همین امروز بگیر !

 

 

 

 

 

 

اگر بخواهید همه چیز باشید ، نمی توانید چیزی شوید !

 

 

 

 

 

“ اسیر ” گذر زمان نباش . . .

“ اثر ” گذار باش . . .

 

 

 

 

 

 

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند . . .

 

 

 

 

 

 

به جهان چشم گشودن در دست ما نیست و از آن چشم بستن هم در دست ما نیست ولی به جهان با چشم باز نگریستن چرا . . .

 

 

 

 

 

 

این یک قانون کهن دنیاست ، قانونی نامکتوب :

هر کسی که چیزی بیشتر دارد ، در همان دَم چیزی هم کمتر دارد !

 

 

 

 

 

 

چه بسیارند کسانی که همیشه حرف می زنند بی آنکه چیزی بگویند و چه کم اند کسانی که حرف نمی زنند اما بسیار می گویند . . .

 

 

 

 

 

 

شکست نخوردن هرگز به معنای پیشرفت نیست !

 

 

 

 

 

 

آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشتر مى دونن . . .

پس قیمتى باش !

 

 

 

 

 

 

باران که می بارد ، همه پرنده ها به دنبال سرپناهند !

اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن ، بالاتر از ابرها پرواز میکند

این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !