اس ام اس حکیمانه جدید

زندگی مانند یک سوال چند گزینه ای است . . .
گاهی این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند نه خود سؤال . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هیچگاه به خاطر “ هیچکس ” دست از “ ارزشهایت ” نکش . . .
چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بخندیم اما سرمایه ی خنده هایمان اشک های دیگران نباشد . . . !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

زندگی یک اثر هنریست نه یک مسئله ریاضی !
بهش فکر نکن ؛ ازش لذت ببر . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تنها زمانی‌ صبور خواهی‌ شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند . . .
قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد . . .
ذهنی که بدیها را فراموش کند . . .
و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اگر بخواهید همه چیز باشید ، نمی توانید چیزی شوید !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

در دنیا کسانی موفق می شوند که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز را از خود بخواهند !
( شیلر )

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اگر تمام گلها را هم از شاخه بچینید ، نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید !
( پابلو نرودا )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

همه را باور کردن ، خطرناک است !
اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است . . .
( آبراهام لینکلن )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ، ولی نمیشه فهموند !
( آل پاچینو )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !