اس ام اس جدید

قبل از اینکه به کسی بگی دوستت دارم

خوب فکراتو بکن

شاید چراغی در دلش روشن کنی

که خاموش کردنش به خاموش شدن او بیانجامد…

اس ام اس جدید

sms jadid


موضوع پایتخت ۵هم پیدا شد:.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.

ازدواج سارا و نیکا با رحمان و رحیم…!!!

اس ام اس جدید

sms jadid

مثل گناه از خدا …

انگار من از تو بعید‌ام …

اس ام اس جدید

sms jadid

خبری نبود و هیچ مناسبتی نبود

فقط دلم هوایت کرده بود و به

خواست دلم امروز برایت اینگونه

دعا کردم: خدایا بجز خودت به

دیگری محتاجش مکن

 


اس ام اس جدید

sms jadid

دوست داشتن را در چشمی بجو

که حتی وقتی بسته است……

رویای تو را خواب ببیند!

اس ام اس جدید

sms jadid

دعای این روزها:

.
.
.
.

خدایا یعنی میشه انقد بدبخت بشم برم برنامه ماه عسل!!

اس ام اس جدید

sms jadid

مثل کوه پشتت ایستاده بودم

امّا تو . . .

چمنزار روبرویت را ترجیح دادی !

اس ام اس جدید

sms jadid

پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد

من زرد می شوم

و تا کفشهای رفتنت جفت می شود

غریب می مانم

و نیلوفرانه دوستت دارم

نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار می کنند

من درست مثل خودم

هنوز و همیشه

دوستت دارم…

اس ام اس جدید

sms jadid

همین که تو می دانی

“دوستت دارم”

کافیست …

بگذار

خفه کند خودش را

دنیـا

اس ام اس جدید

sms jadid


دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن
امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــادکــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغ

خــر هـــم فـــرض بــشـــی

اس ام اس جدید

sms jadid

مهم نیست که اخرین زلزله زندگی ات چند ریشتر بود…

مهم نیست که در ان زلزله چه چیزهایی از دست دادی!

مهم این است که دوباره از نو بسازی

جهانت را…

زندگی ات را…

باورت را…

مهم شروع دوباره است.

اس ام اس جدید

sms jadid

اگه نتونستی کسی رو فراموش کنی

بدون هرگز ازیادش نرفتی

اس ام اس جدید

sms jadid

اگر دلتان “قرص” است از

دردسر نترسید

اس ام اس جدید

sms jadid

دوسش داری ؟!

پس یادت باشه !

فقط دوست داشتن کافی نیست !

عشق مراقبت می خواد !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !