اس ام اس جدید

مرا از یاد خواهی برد ؟
نمیدانم !
ولی میدانم از یاد نخواهی رفت . . .

واقعا چه فایده ؟
آدم بالا خط فقر باشه و زیر خط فهم . . .

به سلامتی با ارزش ترین پول دنیا ، تومن ؛ چون هم تو هستی ، هم من !

خدا را آن گوشه دیدم میگریست ، من هم گریستم . . .
هر دو یک درد داشتیم ، آدم ها . . .

هست تنهایی به از یاران بد / نیک چون با بد نشیند ، بد شود
( مولوی )

اشک هایی که پس از هر شکست می ریزیم ، همان عرقی است که برای پیروزی نریخته ایم !

پرواز کن آنگونه که میخواهی ، وگرنه پروازت می دهند ، آنگونه که می خواهند .

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

” ساده ” که باشی خیلی زود حل می شوی میروند سراغ مساله بعدی !

به سلامتی پوشک که هیچ وقت تو بچگی پشتمون رو خالی نکرد !

بعضی آدم ها چینی هستند ! دست خودشون نیست ! جنسشون خرابه . . .

شعر هایم را سفید می گذارم ، بی تو بودن نوشتن ندارد ، درد دارد . . .

مهم نیست چه مدرکی دارید ، مهم این است که چه درکی دارید . . .

امروز دردهایم را به رودخانه سپردم ، چه صیدی کرد صیاد از ماهی های دق کرده !

در دام تو محبوسم
در دست تو مغلوبم
وز ذوق تو مدهوشم
در وصف تو حیرانم

بیچاره آسمان !
دلش به خورشیدی خوش است که هر روز دورش می زند . . .

همیشه به یادت هستم ، اما شاهدی ندارم ، به جز کلاغ بام خانه مان که او هم حقیقت را به تکه پنیری میفروشد . . .

پیله کرده ام به تو !
نمیدانی پروانه شدن در آغوشت چه عالمی دارد . . .

در قرن ما تعریف عشق ، گره خوردن تن هاست نه پیوند قلب ها . . .

زخم ها خوب می شوند ، اما . . .
خوب شدن با مثل اول شدن خیلی فرق دارد . . .

کنارم گذاشتی که تلخم کنی ؟
هه !!
شرابی شده ام ناب ، حسرتم را بخور . . .

باید به بعضی ها گفت : ناراحت چی هستی ؟ دنیا که به آخرش نرسیده !
من نشد یکی دیگه ! تو که عادت داری . . .

دختران بی تقصیرند ، این روز ها آدم نمی بینند تا برایش حوا شوند . . .

نوازشم کن . . .
نترس !
تنهایی ام واگیر ندارد . . .

زن ظریفه نه ضعیفه . . .
ضعیف اون مردیه که یک ساعت نمیتونه چشم و دلش رو نگه داره . . .

دنیای عجیبی است !
اینجا لبخند را هم باید زد . . . !

مخاطب های امروزی را هر چی بیشتر خاص کنی ، بی خاصیت تر میشن . . .

گاهی انقدر دلتنگش می شوم که دلم می خواهد ببینمش . . .
حتی با دیگری . . .

لبخندش را تقسیم کرد . . .
خنده اش به من رسید و لب هایش به دیگری !

با تشکر از دوستای عزیز که هر وقت دورشون خالی میشه یادی از ما میکنن ، راضی به این همه زحمت نیستیم به خدا . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !