اس ام اس جدید

به سلامتی کسی که حرفای ناگفته زیادی تو دلشه

اما پای حرف بقیه میشینه

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیام باس گفت

یه عکس هم از باطنت بزار ببین اصلا لایک می خوره

اس ام اس جدید

sms jadid

حتی خوب ترین آدم ها هم صبرشان حدی دارد

اس ام اس جدید

sms jadid

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی

اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی …

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیا باید بگی:

این مشکل تو نیس که نمیفهمی

مشکل از منه که توقع دارم بفهمی …

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیام باید گفت

تو آدم بی معرفتی نیستی

چون بی معرفتا اصلا آدم نیستن

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیا باس گفت

فک نکن شما منحصر به فردی ، نخیر عزیزم !

شما الکی متصل به برقی …

اس ام اس جدید

sms jadid

من به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد به عشق و امیدم

هر چه دادم به او حلالش باد غیر از آن دل که مفت بخشیدم

اس ام اس جدید

sms jadid

تنها بودنم را نگاه نکن

این تاوان لحظه های اعتماد است

به کسی که میگفت هیچگاه تنهایت نمیگذارم!

اس ام اس جدید

sms jadid

بعضیارو گذاشتیم کنار

همون کنارم به گند کشیدن!

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیام باید گفت

تو خیلی با کلاسی قبول

اما من عادت دارم کلاسامو بپیچونم!

اس ام اس جدید

sms jadid

درد دارد من را شما صدا کند

منی که تا دیروز عزیز دلش بودم …

اس ام اس جدید

sms jadid

تنها فرق میان تو و شیطان در این بود که

شیطان به انسان سجده نکرد و تو به هر حیوانی سجده کردی!

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیا باس گفت:

برو عقب عزیز من!

من خودمم انقدر به خودم نزدیک نمیشم

شما که جای خود داری!

اس ام اس جدید

sms jadid

سیر شدم

بس که سرد و گرم روزگار را چشیدم

اس ام اس سنگین

اس ام اس جدید

sms jadid

فراموشش کردم

فقط گاهی بی اختیار اسمش را که میشنوم

میشکنم …

اس ام اس جدید

sms jadid

من آدم نرفتن ام ، آدم دوست موندن

یا اصلن آدم دیر رفتن ام ، خیلی دیر

اما وقتی برم ، دیگه آدم برگشتن نیستم، آدم مثل قبل شدن نیستم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !