اس ام اس جدید

شاید بهم بگی مغرور یا بی احساس

ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاصی داشته باشم

اس ام اس جدید

sms jadid

من شب ها خیالبافی میکنم

و روزها روزگار رج به رجش را می شکافد …

اس ام اس جدید

sms jadid

میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که

من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم …اس ام اس جدید

sms jadid

چه معنی دارد زندگی

وقتی که هیچ اتفاقی من و تو را سر راه هم قرار نمیدهد

اس ام اس جدید

sms jadid

دل من غصه چیو می خوری؟

همون بهتر ک رفت

کسی که تو رو به تن یکی دیگه بفروشه همون بهتر ک هیچوقت نباشه

اس ام اس جدید

sms jadid

با تولدت زیبایت منت سر تقویم های ما گذاشتی

بهار را خجالت دادی ، فروردین را سر افراز کردی و عدد 13 را شرمنده خود ساختی

اس ام اس جدید

sms jadid

بارها می گفت تو را از زندگیم بیشتر دوست دارم

بعدها فهمیدم از زندگیش متنفره

اس ام اس جدید

sms jadid

به کدامین بهانه مرابه دنیایت پیوند زدی

که اینگونه محتاج بودنت هستم؟

اس ام اس جدید

sms jadid

به بعضیام باید گفت

اگه حس میکنی خیلی بارته بهت گاری ببندم

اس ام اس جدید

sms jadid

تکه ای از من نیستی

تمام منی ، نباشی تمام میشوم

اس ام اس جدید

sms jadid

دلم که میگیرد

به خودم وعده روزهای خوب را میدهم

از همان وعده های خوبی که سالهاست به امید رسیدنشان تقویم را خط خطی کردم

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

sms jadid

بسلامتی اون کسی ک وقتی رفیقش خراب میشه

ب فکر تعمیرشه نه تعویضش

اس ام اس جدید

sms jadid

نمی خواهم که برگردد

این را به همه گفته ام

حتی به تو ، 
به خودم

ولی نمیدانم چرا هنوز برای آمدنش فال میگیرم

اس ام اس جدید

sms jadid

نمیدانم چرا؟

عادت فراموش کاری ام شامل “تو” یکی نمیشود

اس ام اس جدید

sms jadid

کاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد

ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت

حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !