اس ام اس جدید

این روزا از هر دستی که بدی

از همون دست بدهکار میشی!


اس ام اس جدید

برای حرفی که میزنی فکر کن

چون دلی که بشکند صدایش را نمیفهمی

ولی نفرینش به زمین می اندازدت


اس ام اس جدید

اسمش آدم است اما تو باور نکن

گاهی کاری می کند که از پس هیچ گرگی بر نمی آید!


اس ام اس جدید


هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن

این روزها زیادند گرگهایی که با کفش آهو راه میروند


اس ام اس جدید

به بعضیا باس گفت:

هر چقدم به خودت برسی

باز به ما نمیرسی


اس ام اس جدید

همه شبیه هم هستند

هیچکس شبیه حرف هایش نیست!


اس ام اس جدید

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت

ما که روی آن دمی به همدیگر مجال آرامش ندادیم


اس ام اس جدید

در روزگاری که خنده مردم از زمین خوردن توست

پس برخیز تا چنین مردمی بگریند!


اس ام اس جدید

اشک های تلخی که بر گورها می چکند

حرف هایی هستند که روزگاری باید بر زبان می آمدند


اس ام اس جدید

میگویند زمان طلاست اما من چشیدم

دروغ میگویند ، زمان آتش است

ثانیه به ثانیه اش میسوزاند و تا به شعله ات نکشد نمیگذرد


اس ام اس جدید

به خاطر عشقت زنده نباش

به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست


اس ام اس جدید

سلامتی روزی که من نیستم و به خاطرات می پیوندم!


اس ام اس جدید

به سلامتی دخترائی که هنوز دوست داشتنین

هنوز مرد رو با آهن پاره ای که زیر پاشونه نمیسنجن

همونائی که بوی عشق میدن

اونائی که مهربونن


اس ام اس جدید

قشنگی فاصله ها در این است که

گاهی یادمان می اندازد که کسی هست تا دلتنگش شویم


اس ام اس جدید

گاهی دلت نمیخواهد دیروز را به یاد بیاوری

انگیزه ای برای فردا هم نداری

و حال هم که گاهی فقط دلت میخواهد

زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری

و گوشه ای از گوشه ترین گوشه ای که می شناسی گریه کنی


اس ام اس جدید

گاهی زندگی یعنی سخت کوشی

برای رویایی که هیچکس جز شما قادر به دیدنش نیست


اس ام اس جدید

شما لایق همان نوع عشقی هستید

که خود به کسی دیگر می دهید


اس ام اس جدید

فریاد را همه می شنوند

هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است


اس ام اس جدید

عشق یعنی:

اینقدر دوستش داری که به خاطرش

حتی از ابراز علاقه ی دیگران هم به خودت معذب میشی!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !