اس ام اس جدید

گاهی آدم ها میروند

نه برای اینکه دلیلی برای ماندن ندارند

بلکه آنقدر کوچکند که تحمل حجم بالای محبت تو را ندارند

بعضی وختا باید مثه من تنها باشی

تنهای تنها…

هی آهنگ گوش بدی،

فک کنی، همه چیو بریزی تو خودت تا مرز انفجار بری…

اون وخ در اتاق بازی باز کنی با همون لبخند مسخره

همیشگی وانمود کنی که همه چی خوبه!

سلامتی آقاجونا گرچه خشنن

سلامتی همه اونایی که بچه فشنن

روزی به تمام این بی قراری ها می خندی

و ساده از کنارشان می گذری

این قشنگترین دروغی ست که دیگران برای آرام کردنت به تو می گویند!


کلمات شما قدرت دارند

عاقلانه از کلماتتان استفاده کنید

چقدر زیباست کسی را گرامی بداریم نه برای نیاز… نه از روی اجبار…

و نه از روی تنهایی…فقط برای اینکه ارزشش را دارد

همیشه میگفت:

دلسوزت منم!

راست میگفت ، دلم را سوزاند و رفت

میگیم میگذره ، آره میگذره

همه چی میگذره حتی من ، حتی تو

افسوس که روزامون گذشت و فردامون

مثل امروز ، امروزمون مثل دیروز

وقتی به خودمون میام که میگن روحش شاد آدم خوبی بود!

به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است

اینایی که تو خونه دلشون میگیره

اینایی که تا دیر وقت بیدارن

همونایی که شبا بیدارن و صبحا خواب

اینایی که زود جواب زنگ میدن اینا تنهان!

یه کم هوا شونو داشته باشین

اس ام اس تنهایی

آدم است دیگر

یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد

دوست دارد خودش را بردارد بریزد دور


“انتخاب”

“فرصت”

”تغییر”

باید “انتخابی” درست داشته باشید تا “فرصتی” مناسب پیدا کنید

و گرنه زندگی تان هیچگاه”تغییر” نخواهد کرد

به سلامتی اونی که توی جمع

دوستاش بهش میگن دلقک

به سلامتی قلبی که “شکست”

اما لبه هاش “تیز” نشد

به سلامتی اونایی که

واسه اینکه دل دوستاشون نشکنه فیلم بازی میکنن!

اس ام اس آرزو

ب بعضیا باس گفت عزیزم من از خیلیا خوشم نمیاد

ولی از تو یه طور ویژه ای بدم میاد

آدم ها از آن چیزی که از نزدیک میبینید دورترند!

کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که

هر بار دلش به هوای دیگری می پرد!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !