اس ام اس جدید

هنوز هم، حوالی خواب های

شبانه ام پرسه میزنی لعنتی!

دیر وقت است، آرام بگیر بُگذار یک امشب را آسوده بخوابم


اس ام اس جدید

نیستی دِلتنگ نمیشوم!

فقط کمی حَسود میشوم

کمی هم ظالم…

حسادت میکنم بِ لحظه هایت!


اس ام اس جدید

کجا باید رفت؟

ز که باید پرسید؟

واژه عشق و دوست داشتن چیست؟

جان اگر هست چرا در من نیست؟

من که خود می دانم قصه عشق فقط یک رویاست
اس ام اس جدید

گاهی باید نبخشید

کسی را که بارها و بارها او را بخشیده ای…!

باید سرد شد

باید رها کرد و رفت!

تا بداند اگر مانده ای

رفتن را هم بلد بودی!


اس ام اس جدید

اول عشق بود = علاقه شدید قلبی

بعد شد عجق = علاقه جدید قلبی

جدیدا بهش میگن عچق = علاقه چندم قلبی؟


اس ام اس جدید

میخواهم به یادم باشی

اگر تو به یادم باشی عین خیالم نیست

که همه فراموشم کنند


اس ام اس جدید

نقاش شدم ، که پرت شود حواسم ازاین همه درگیری ذهنی

اما هرچیزی که می کشم…هر رنگی…

خاطره ای به همراه دارد،چه کردی بامن؟


اس ام اس جدید

ذهن خالق واقعیت است

و برای تغییر واقعیت باید ذهن را تغییر داد


اس ام اس جدید

فریاد عشق را با سکوتت نشان نده

چون جز حسرت در آن بیدادی نیست


اس ام اس جدید

گاهی اوقات دلم می خواد بایه پوزخنداعصاب خوردکن

زل بزنم تو چهره بعضی هاوبگم:اینایی که گفتی حرفه،کوعمل؟


اس ام اس جدید

این باران چیست؟معجزه است یاشانس؟

همه خوب وبدهادرزیرآن رخ میدهد

آمدنی شیرین وبه یادماندنی،رفتنی دردناک وسخت… چیستی باران؟

بگو…طاقت ازکف خواهم داد.


اس ام اس جدید

آلبوم عکس های کودکی ام چیزی جز حسرت ندارد

حسرت روزهای بی دغدغه،باآرامش

حسرت روزهایی که فقط بازی بودنه فریب


اس ام اس جدید

آمد،رفت…رفتم،دیدم…ناباورانه برگشتم…سوختم،عذاب کشیدم…

وچه نامردانه باریدوبارید این باران لعنتی درآن روزها

دیگرچشم دیدنش راندارم


اس ام اس جدید

خدا قسمت داشتنت را از من گرفت

گمانم کسی بیشتر از من عاشقت بوده و دعا کرده بود

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !