اس ام اس جدید

رفیقا “کم” باشن

ولى “تک” باشن

درود بر رفقایى که

دعا دارند ، ادعا ندارند…

نیایش دارند ، نمایش ندارند…

حیا دارند ، ریا ندارند…

رسم دارن ، اسم ندارن…

خداوندا

سال عوض شد

ساعت عوض شد

ماہ عوض شد

فصل عوض شد

ولے چرا آدما عوض نمیشن؟امروز رفیقاى با معرفتو تک تک یادشون کردم

نوبت شما که رسید خوردم زمین!

میدونى چرا؟

آخه ما زمین خوردتیم

یادت بماند

تو یادگاره روزهایى هست

که نه فراموش میشوند و نه تکرار

هرچیز خوبى برا پسراس

مثلا ما دخترا…

چقدر خوش شانسن این پسرا

لاتى ترین اس سال براى لوتى ترین رفیق

بیادتم خفن ، تا وقتى ک برم تو کفن!

دختر باس کیلو کیلو ناز و عشوہ بریزہ ( البته فقط تو خونشون ها )

شوهرش با سطل جمع کنہ!

دلم یک تصادف میخواهد…!

صدای آمبولانس…

جیغ مادرم…

گریه ی پدرم…

و یک دکتر ک بگوید…

متاسفم…

اس ام اس سنگین

غم براے خوردن زیاد دارم

لطفا تو دیگہ برام لقمہ نگیر…

گاهی باید بی رحم بود…
نه بادوست…
نه بادشمن…
بلکه باخودت

وچه بزرگت میکند!
آن سیلی ک
 خودت میخوابانی توی صورتت…‎

این روزا عادت ھمہ رفتنو دل شکستنہ

درد تموم عاشقا پاے کسے نشستنہ

اینروزا مشق بچہ ھا ی صفحہ آشفتگیہ

گرداے رو آینہ ھا فقط غم زندگیہ

آیا میدانستید ھر ببو گلابے

میتواند در فضاے مجازے جنتلمن ب نظر برسد؟

ای دوست ، هستی من ز هستی توست

تا هستم و هستی دارمت دارمت دوست…

اس ام اس دوستت دارم

و حدس میزنم شبے مرا جواب میکنے

و قصر کوچک دل مرا خراب میکنے

سر قرار عاشقے ھمیشہ دیر کردہ اے

ولے براے رفتنت عجب شتاب میکنے

ب خاطر تو من ھمیشہ باھمہ غریبہ ام

تو کمتر از غریبہ اے مرا حساب میکنے

و کاش گفتہ بودے از ھمان نگاہ اولت

ک بعدہ من دوبارہ دوست انتخاب میکنے

سلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه

نه اونایی که فقط دروغاشون قشنگه!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !