اس ام اس جدید

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا؟

ابر و باران و من و یار، ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز

بلبل روی سیه، مانده ز گلزار جدا


اس ام اس جدید

نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد

نمیدانم نداشتنت سختر است یا تحمل اینکه دیگری تو را داشته باشد


اس ام اس جدید

دردهایم درآغوشی مداوا شد

که نداستم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود


اس ام اس جدید

این روزها جای خالی تو را باعروسکی پر میکنم

همانند توست مرا دوست ندارد ، احساس ندارد

اما هرچه هست دل شکستن بلد نیست
اس ام اس جدید

هرجا میبینم نوشته است خواستن توانستن است

آتش میگیرم یعنی او نخواسته که نشد؟


اس ام اس جدید

وسعت داشتن آرزوهای زیبابرای کسانی که دوستشان داریم گفتنی نیست

به وسعت تمام ناگفته هابرایت آرزوهای زیبا دارم


اس ام اس جدید

بابام هروقت گوشیش زنگ میخوره به من میگه برو بیارش!

یه جورایى با رکس احساس همزادپندارى میکنم


اس ام اس جدید

این دخترایى که عاشق یکی هستن بعد یهو خبر عقدشون با یکى دیگه میرسه

منو یاد رونالدینو میندازن که به راست نگاه میکرد ولى به چپ پاس میداد


اس ام اس جدید

خیالت همیشه هست

اما امروز دلم خودت را میخواست نه خیالت را…

.

اس ام اس جدید

بوی نو شدن می آید

ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان


اس ام اس جدید

مورد داشتیم طرف رفته خواستگارى

زنگ درو نزده خودش کلید انداخته رفته تو …


اس ام اس جدید

چقدر زیباست کسی را
گرامی بداریم

نه برای نیاز

نه از روی اجبار

نه از روی تنهایی

فقط برای اینکه
 ارزشش را دارد


اس ام اس جدید

از تشییع جنازه می آیم

دلم را با تمام ارزوهایش زنده به گور کردم


اس ام اس جدید

سیب که هیچ

تمامى باغ را مى چینم

اگر در تبعیدگاهمان فقط من و تو باشیم


اس ام اس جدید

اونی که از من گذشت واسه من درگذشت

پس روحش شاد و یادش فراموش …

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !