اس ام اس جدید

همان بالا بمان !

لذت می برم وقتی همه ب من میگویند تاج سرت زیباست


اس ام اس جدید

سکه ی زندگیم انگارشیرندارد

تنها دلخوشیم همین خط جاده ایست که مرا به تو وصل می کند


اس ام اس جدید

میترسم

میترسم کسی نه خودت را

که دوست داشتنت را از من بگیرد


اس ام اس جدید

سخت است!

اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست


اس ام اس جدید

کفش های بندیت رابیشتردوست دارم

چون ماندنت را دقایقی بیشترمی کند


اس ام اس جدید

تا حالا دقت کردی

بااینکه خدا میتونه مچت و بگیره ولی همیشه دستت و میگیره؟
اس ام اس جدید

هیچ هم سکوت نشانه رضایت نیست

شاید کسی دارد خفه میشود پشت یک بغض عاشقانه !


اس ام اس جدید

به عشق در یک نگاه اعتقاد ندارم

ولی به اینکه یک نفر در یک لحظه ازچشمت بیفتد معتقدم


اس ام اس جدید

با زندگی قهر نکن

دنیا منت هیچکس را نمی کشد


اس ام اس جدید

دنیا را برایت شاد شاد

وشادی را برایت دنیا دنیا آرزومندم


اس ام اس جدید

تاریکم ای دنیا مهتاب می خواهم

دلتنگم ای اشک سیلاب می خواهم

درحسرت موجم باران کفافم نیست

درمان درد من باران نم نم نیست

پیدا شو ای مرهم بر زخم پنهانم

تا صبح دیدارت بیدار میمانم


اس ام اس جدید

امسال یه وظیفه خطیربه من محول شده

اونم اینه که هربچه ای به بابام گفت : عموعیدی بده

من برا بقیه یه آهنگ بخونم حواسشون پرت بشه

تابابام یه پس گردنی بهش بزنه


اس ام اس جدید

دردهایم را برایت گفته ام

اکنون بشنو این سکوت تلخ را …


اس ام اس جدید

دیروزت گذشت دیشبت گذشت امروزت گذشت

دراین فکرم آیا در میان اینهمه گذشت ازمن هم خواهی گذشت


اس ام اس جدید

اینایی که میگن توسفرباید آدما رو شناخت دروغ میگن

سرجلسه امتحان بایدآدما روشناخت..دیدم که میگما..مورد داشتیم..


اس ام اس جدید

فامیل های ما هستند دیگر

عیدی میگیرند اما عیدی نمیدهند


اس ام اس جدید

دو دقیقه پنجره رو بازکردم

انقدرهواعوض شد نشاختمش

این چه زندگیه …. ؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !