اس ام اس جدید

غلط است این تفکر که بپنداریم زندگى مى گذرد

بپذیریم عزیز زندگى مى ماند من و تو مى گذریم

دستانش در دست من ، نگاهش در خیابان و دلش …

این یکى را نمیخواهم بدانم

لعنت به دنیایى که

غمش قسمت ما شد

خسته ام ازین زندان که نامش زندگیست

پس قشنگى هاى دنیا مال کیست؟


شیشه !

چرا بخار نمیکنى؟

نترس رفت

دیگراسمش را رویت نمی نویسم

غربت آن است که

بدانند کجایى و نگیرند خبرى

بیچاره دلم !

آنقدر ساده است که اگر صداى شرشر باران بشنود خیس می شودمادر

دندانم شکست به خاطر سنگریزه اى که

در خوراکم بود ، دردم گرفت نه براى دندانم براى کم سو شدن چشمانت

هرچند تیر، مشک و دلم را دریده است

اى آب همتى کن و تا خیمه ها مریز

بسته راه نفسم ، بغض و دلم شعله ور است

چون یتیمى که به او فحش پدر داده کسى


اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

تحویل نمیگیرم

سالى را که بدون تو تحویل شود

دلم یک خواب می خواهد

به سنگینى یک مرگ

همه چیز داشت خوب پیش می رفت

تقریبا تمام راه را رفته بودم

چقدر دیر متوجه شدیم قسمت هم نیستیم؟

رابطه ها شدن قضیه اون یارو که

پوست موز دید گفت : اه باز باید بخورم زمین

بیا کلاغ

مى رسانمت…

من به آخر قصه نزدیکم…

به بعضى ها باید گفت

شما که میتونستى انقدر بد باشى

غلط کردى اولش اونقدر خوب بودى

یادت بماند

درتقویم رفاقت ما چیزی به اسم فراموشی
 نیست

فوق تخصصى واسه عزیزدلم تنهاترین تنها

عید واقعی از آن کسی است که پایان سالش را جشن بگیرد

نه اغاز سالی که از ان بی خبر است

آخر سالت قشنگ

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !