اس ام اس جدید

در مســـیرِ پیـــــدا کردنتــــ …

یک دنیــــا خاطــــــــره گــــــم کــــرده امــ …

 

غم هم اگر ترکم کند تنهای تنها میشوم
در گوشه ای کز میکنم مجنون لیلا میشوم

 

دیدی وقتی بارون میاد هوا چقدر دو نفره است؟
تمازت رو بارونی کن
هواش خود به خود دو نفره میشه
فقط خودت و خدای خودت

 

به بعضیا بااااید گفت :
هنوز که سرپایی؟!!!؟
عیب نداره خدا دیر گیره و سخت گیر

 

نگار من…
امید نوبهار من…
لبی به خنده باز کن
ببین، چگونه از گلی
خزان باغ ما بهار می شود…
سیاوش کسرایی

 

حس خوبيه يكيو داشته باشي حتي زمانيكه سرش شلوغه,يهو برگرده بهت بگه:
محض اطلاع حواسم بهت هستاااااااا

 
یه نظریه اثبات شده ای هم هست که میگه 90 درصد عشق های اول که
یکطرفه… بیشتر به توهم نزدیکه تا عشق!!!

 

آفرین به بازی های کامپیوتری که به ما یاد دادن،اگر دشمن رو دیدیم،یعنی داریم مسیر رو درست میریم

 

تـو خـوب و مـن بـد ِ عـالـم …
از ایـن حـس ِ تـو خـوشـحـالـم … !!!

 

ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳــــــــــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..
ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ..

ﺳﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﺩﺳﺮ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ
ﺣــــﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻡ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺳــــــــــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..
ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ..

من آن ابرم که بارانش تو هستی
همان یوسف که کنعانش تو هستی
مسافر می شوم تا آخر عمر
در آن راهی که پایانش تو هستی

بعد از تو . .
من
به دردِ خودم هم نمی خورم …

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !