اس ام اس جدید

فرق نمیکند بگویم و بدانی یا نگویم و ندانی.فاصله دورت نمیکند وقتی در خوب ترین جای اندیشه ام جای داری

…………………………………………

کلمات با من قهرند  از بس از تو نوشتم و نیامدی…..

…………………………………………

فردا بگو نیاید من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام….

…………………………………………

بعضی ها آه ها را چقدر هم از ته دل بکشی سینه ات خالی نمیشود امروز من پر از همان آه هاست!!!

…………………………………………

ضرورت “بودنت”همیشگی ست فرقی نمیکند…چه در خاطر من …چه در کنار من!

…………………………………………

تاوان حرف های که نمیزنم وبغض هایی که فرو میدهم موهای سفیدی که لا ب لای موهایم دارم…..

…………………………………………

وقتی جای چیزی امن است,کمتر سراغش را میگیری…مثل “یاد تو” در دل من….

…………………………………………

گفتی ما به درد هم نمیخوریم,اما ندانستی که من تو را بخاطر دردهایم نمیخواهم….

…………………………………………

در تمام داروخانه ها موجود است نرم کننده موی سر,نرم کننده پوست دست کاش می شد یرای نرم کردن دل تو هم نسخه ایی گرفت

…………………………………………

مرا به تو هیچ تملکی جز این نیست که همواره دلم برای مهربانبت تنگ میشود

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !