اس ام اس جدید

شخصی می خواست بهلول را مسخره کند .
به اوگفت : دیروز تو را دیدم که نشسته ای فکر کردم الاغیست که در کوچه نشسته.
بهلول جواب داد :من هم که از دور تورادیدم فکر کردم آدمی به طرف من می آید!

………………………………………..

جایی خواندم که مهربانی بالاترین ثروت است…
یادم افتاد که چقدر ثروتمندی!
تقدیم به همه همکاران پرستاران خوش اخلاق و مهربان کشورم…

………………………………………..

بعضی هارو نباید تحویل میگرفتیم که گرفتیم.
به بعضی ها نباید رو میدادیم که دادیم.
با بعضی ها نباید حرف میزدیم که زدیم .
این از سخاوت ماست نه از حماقت…

………………………………………..

یکی از مهمترین نشونه هایی که تو ایران میشه به پاک بودن یه نفر پی برد
اینه که وقتی برات اس اومد یکی دیگه گوشیتو برداشت
بهش بگی (بخون ببین چی نوشته)
بدون هیچ استرسی
اصن کیف میده

………………………………………..

اولین فکری که با دیدن یه کارت دعوت عروسی به ذهنمون می رسه
دخترا : چی بپوشم ؟
پسرا : کیا دعوتن ؟ شام چی میدن !؟

………………………………………..

طرف اس خالی فرستاده
بهش میگم چرا اس خالی فرستادی؟
میگه شارژ نداشتم چیزی برات بنویسم!!!!!!!

………………………………………..

ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ… ﻣﯿﮕﻢ ﭘﺎﺗﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ… ﺍﺧﯿﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺧﺎﮎ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻢ ﻭﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻔﻤﻮﻥ ﮐﻨﯽ!!

………………………………………..

ﻣﻦ ﻧــﻪ ﺣـــﻮﺻِـﻠﻪ ﺍﯾﻨــﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺨــﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﮐَﺴﯽ ﺛﺎﺑِــﺖ ﮐﻨــﻢ !!
ﻧﻪ ﭘِﯿﮕﯿـــﺮ ﺍﯾﻨــﻢ ﺑﺒﯿﻨــﻢ ﺑَﺮﺩﺍﺷـــﺖ ﺑَﻘﯿـــﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﯿـــﻪ !!
ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺣَـــﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼِﺸـــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﻧﻴـــﻮﻣﺪﻡ . . .
ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻳﮕـــﺮﺍﻥ ﺑﺨـــﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﭼِﺸــﻢ ﻛﺴـــﻰ ﺑﻴﻮﻓﺘـــﻢ !..
ﺍﻭﻧــایی ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣَﻨـــﻮ ﺑﺸﻨﺎﺳــن, ﻣﻴﺸﻨﺎﺳـــن…

………………………………………..

خانه های قدیمی را دوست دارم
چایی همیشه دم است روی سماور ، توی قوری
در خانه همیشه باز است
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد
غذاها ساده و خانگی است ، بویش نیازی به هود ندارد
عطرش تا هفت خانه می رود
کسی نان خشکه ندارد ، نان برکت سفره است
مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند
دلخوری ها مشاوره نمی خواهد
دوستی ها حساب و کتاب ندارد
سلام ها اینقدر معنا ندارد
سلام گرگی وجود ندارد
افسردگی بیماری نایابی است……

………………………………………..

سیگار عشق نیست ………آخرین پناه عاشق است
سیگارمیکشم تا دود کنم خیال بودنش را

………………………………………..

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنید مشتری گفت:
ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچه ام زود میکشتش…
فقط تنگش ناز باشه……

………………………………………..

ای آهن پرست منم خریدم
.
.
.
پشت یه وانت نوشته بود حرف دل خیلیا هم هست.

………………………………………..

کتابی،خلوتی،شعری،سکوتی
مرا مستی و سکر زندگانی است
چه غم گر در بهشتی ره ندارم
که در قلبم بهشتی جاودانی است
.
.
فروغ فرخزاد

………………………………………..

بدبختی از دو زمان شروع می شود … ،
وقتی فکر می کنی می فهمی …
وقتی فکر می کنی نمی فهمند …

………………………………………..

بیا باهم رفت وامد نکنیم
مثلا وقتی می ایی…..نرو……..

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !