اس ام اس جدید فلسفی

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛
و اندیشه بدون خواندن خطرناک . . .

—————————–

اگر بخواهیم درونی آرام داشته باشیم
هرگز به داشته های دیگران چشم نداشته باشیم
هرگز حسرت آنچه دیگران دارای آن هستند را نخوریم
این را بدان که آنچه حق شماست ، هر طور که هست ، خود را به شما خواهد رساند . . .

—————————–

کاشت و برداشت ، اصل اساسی زندگی بشر است ؛
شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته بذر آنرا کاشته اید . . .

—————————–

آن جا که گـــرگ ها از برادر خود خنجر میخورند ، اعــــتماد به آهــوهای زیبا یعنی مــرگ . . .

—————————–

هنر انسانهای بزرگ این است که به دشواری کار نمی اندیشند ، بلکه به عظمت آنچه خواهند یافت فکر میکنند .

—————————–

چه سخاوتمندند آنان که این همه « پند » می دهند ،
اما حاضر نیستند درقبالش یک « اندرز » بگیرند . . .

—————————–

منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ ش کن . . .

—————————–

تقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند !

—————————–

احتمال رسیدن کسى که با اراده به سمت ستاره اى مى تازد
بیشتر ازکسى است که با تردید به سمت خانه قدم برمى دارد . . .

—————————–

کودکان ما
حاصل اندیشه ما نـــیستند ، بلکه حاصل ” اعـــمال ” ما هستند . . .

—————————–

شاد باش
نه یک روز ‌‌که همیشه . . .
بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد
که پشیمان شوند
آنان که بر سر غمگین کردنت
شرط بسته اند . . .

—————————–

به دنبال فرصت باش ، نه امنیت !
جای قایق ساکن در بندرگاه امن است اما بتدریج کف آن خواهد پوسید . . .

—————————–

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند ، به آینده تان تعلق ندارند !

—————————–

روزی به مرحوم آیت الله بهجت گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید . . .
فـــــرمودند: لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافی ست که بدانی ” خــــدا می بیند ” . . .

—————————–

با کسی باش که تو را بخواهد . . .
نــــه
کسی که تو را هــــم بخواهد . . .

—————————–

در زندگی بیاموز هرگاه خانه ای از برف ساختی هرگز برای آب شدنش گریه نکنی . . .

—————————–

سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . . .

—————————–

مراقب باش
بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن !

—————————–

هیـــچ وقت برای نگه داشتن کــــسی که فرق تو را با بقیه نمی فهمد تلاش نـــکن . . .

—————————–

هنـگامـی که در زنـدگی اوج مـیـگیـری ،
دوسـتـانـت مـی فـهمـند تـو چـه کسـی بـــودی !
امـا هـنگامـی کـه در زنـدگی بـه زمـین می خـوری ،
آن وقـت تـو می فهمی کـه دوستـانـت چـه کسانی بـودنـد . . .

—————————–

آرزوهایت را کنار نگذار
دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید !

—————————–

برای انسان های موفق هفت روز هفته ، هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

—————————–

وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی
دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

—————————–

پـــوزش خواستن پس از اشتباه زیـــباست ، حتی اگر از یک کودک باشد . . .

—————————–

شوخی وقتی شوخیه که لازم نباشه بعدش بگی شوخی کردم !

—————————–

چشمانم را بستم
و فهمیدم یه نابینا نه فیلم میبینه ، نه فوتبال ، نه غذایى که میخوره و نه حتى صورت کسانى که دوستشون داره . . .
بــــگذار
یکبار هم شکر کنیم . . .
شکر داشته هایمان حـــــتی اگر انــــدک باشند . . .

—————————–

هیچ کس متوجه نمی شود
که برخی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند
تا آرام و خونسرد به نظر بیایند . . .
آلدوس هاکسلی

—————————–

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و رفت !
شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !

—————————–

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند !

—————————–

تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .

—————————–

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش . . .
( نورمن وینسنت پیل )

—————————–

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطلاعات نیست
بلکه کمبود اراده است . . .
( ونس لمباردی )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !