اس ام اس جدید دلتنگی

 

بگذار کسی نداند که چگونه من به جایِ نوازش شدن،
بوسیده شدن،

گزیده شده‌ام

***

در عجبم از کار خدا
تو را آفريده
و انتظار يکتا پرستي دارد از من ..!

***

امروز ، تصمیم قطعی خود را گرفتم
تصمیم گرفتم یادت را برای همیشه از وجودم ریشه کن کنم ، بسوزانم…
اما…
سراپای وجودم مملو از یاد و خاطرات تو بود…
خودم را به آتش افکندم…
چاره ای نبود…

***

گوشه چشمی از نگاه خداوند برای خوشبختی آدمی کافیست.

تو را به تمام نگاهش می سپارم …

***

بی ” تــو “ کنار این خاطره ها نشستن دل می خواهد
که من ندارم….باور کن !

***

میدانم ؛
دیگر برای من نیستی !
اما ….
دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد..

***

سر درد … درد سر

سر درگم

سر گیجه

سر به هوا

چقدر “ سر ” به سرم میگذارند

دقیقه های سرد … بی تو

***

فالگير در ته فنجان قهوه امــــــــــــــ

چه ديد؟؟؟

كه سكوتــــــــــــ كرد؟؟؟

كه بغض كرد؟؟؟

***

کـمـی نـزدیـک تـر بـیــا

خـسـتـه شـدم از بـس بـرای دیـدنـت

تـا مـرز خـیـــال آمـدم . . .

***

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !
رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم
دَســتــهــایِ تـــُـو . . .
و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

***

من رفتم
و تو فقط گفتی برو به …!!!
مدت هاست که بی تابم
بی تاب بازگشت و کلام آخرت…
راستی…
به بسلامت بود یا به جهنم؟؟!

***

” خداحافظی ات ”
عجب خرابه ای به بار آورده!
نگاه کن …
مدت هاست در تلاشند
مرا از زیر آوار تنهایی هایم بیرون کشند!

***

ســــال هاست نبودنت

در شب های پاییز

یک ساعت زودتر شروع می شود

***

چه فرقی می کند دلمان برای هم تنگ شده یا نه!!

وقتی نه من به اشتباهم اعتراف می کنم، نه تو ذره ای گذشت…….

***

مگه قلب من بت بود..!!!

که خدا تو را …

برای شکستنش فرستاد….؟؟؟

چرا؟؟؟!!!

***

آدمها زمانی از هم دور میشوند

که دارند به کس دیگری نزدیک میشوند …

شک نکن !

****

لعنت بـه ساعت هایی که عقب رفته اند !

از امروز ؛

یک ساعت بیشتر

نبودنت را حس می کنم

***

مــــــــات شــدم از رفـــــــــتنت

هیــچ مـیز شطــرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست …!!!

***

هر چیز زمانی دارد

نفسم هم که باشی ،

دیر برسی ،

من رفته ام ….

****

من گـــــمان می کـــــردم

رفتنـــــت ممـــــ ـکن نیسـت ..

رفـــــــتنت ممـــکن شد

بـــاورش ممکـــــــــن نیســــــت ..

***

ما همیشه..
یا جایی درست بودیم در زمان غلط..
یا جایی غلط بودیم در زمان درست..
و همیشه..
همینگونه همدیگر را از دست داده ایم…!

***

وقتی ناگفتنی ها هم ته می کشند

یعنی حال آدم ها …

خیلی بد است !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !