اس ام اس جدید دلتنگی

در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد ، اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !

***

رفـ ـیـق

سر راهت که می روی

من را هم جمع کن

بگذار پشت در !

شکسته ام …!

***
امشب کم توقع شده ام ، آرزویم کوچک و کم حرف است ، هیچ نمیخواهم جز “تو” .

***

آنقدر دلتنگتم که حتی ابلیس بر وسعت این دلتنگی سجده می کند .

***

دلتنگی هایم را به رود اگر گویم میبرد با خود / هراسم از دریا و مرگ ماهی هاست .

***
ای کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم !

***

به مدت تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری ،وعده ی ما باشد روزی که دلتنگم شدی

***

کاش جایی برویم تابلویی داشته باشد که رویش خدا نوشته باشد :

“پایان تمام دلتنگی ها”

***

حتی کشتی های مسافربری ،

وقت رفتن ،

سوت می کشند

من تنها بندری هستم

که بی خبر ترک شده ام

***

صَف مے کشــند دلتنگے هاے مَن

چو دانه هاے تسبیــح ِ به نَخ کشیــده شُده

چقــَدر بگـردانَمْ دانــه ها را

تا تـــو بیایے ؟!

***

مــטּ از بچگـــے بایـב کارگرבآטּ میشدم

هرکس به مـ ـטּ میرسـב بازیگر است

***

اینطور نمیشود

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد

غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودمــ نیست…..

*** 

می دونی دلتنگی یعنی چی ؟دلتنگی یعنی اینکه بشینی با یادش به خاطراتت فک کنی

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد شروع اشکهای لعنتی

***

غـــریب یعنـــی کســــی کـــــه

تنـــــها پنــــاه خستـــگی هایــــش

همیـــــن کلمــــــات پـــــر از بغـضـــــند!

***

“دل”
این کلمه ی بی نقطه ، گاهی برایت تنگ می شود تا حد یک نقطه …

و اینک تنها از ابری که از سیگارم بلند می شود ، امید باران دارم …

***

خاطره یعنی
یه سکوت غیر منتظره میون خنده های بلند …

***

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !