اس ام اس جدید تنهایی

مـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن،

آدم های زیادی دور و برم دارم !

آن چیزی که ندارم کسی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است !

::

::

این روزها برای تنها شدن،

کافیست صــــــــــــــــادق باشی

::

::

تنهایی ام

استکانِ چایی به نیمه رسیده

نه میداند که تمام میشود

نه میداند که نیمه رها میشود …‏

::

::

در تنهایی خود فرو میروم ، غرق میشوم

نجات غریق تنهاییِ من تو هستی، کمـــک

::

::

اونایی که شما رو به وعده های پوچ “استند بای” نگه میدارند، و میرند…

هرگز بر نمی گردند،تا با تلنگری شما رو از تنهایی در بیاورند…

“گفتم که همیشه روشن باشید”

::

::

تنهــــآیــــی

نـــتــــیـجــه ی تــوافُــق هـــای بــی قــیـد و شــرطِ

مَـــــــن

بــــــآ خــــــودم. . .

::

::

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتراست باور کن بعضیا تنهاترت میکنند…

::

::

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…

یه دل گرفته…

یه زندگی پر از خالی…

من سرشارم از تنــهایـــــــــی…

::

::

انگشتت را هرجای نقشه خواستی بگذار فرقی نمی کند…

تنهایی من عمیق ترین جای جهان است

و انگشتان تو هیچ وقت به عمق فاجعه پی نخواهند برد…

 

::

::

 

دلم یک دیوار میخواهد ….

 

بیاید خودش را بکوبد به سر ما ….

 

ما که جرات نداریم سرمان را به دیوار بکوبیم ….

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !