اس ام اس جدید بوسه

بوس بی دلیل ، کادو بی دلیل ، بغل بی دلیل ، اس ام اس بی دلیل ، زنگ بی دلیل . . .
چیزهای خوب دلیل نمیخوان . . .

———————————–

بوسه هایت را کش بده . . .
من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم . . .

———————————–

زندگی بوسه ایست که از لبان تو پر میکشد . . .

———————————–

شعبده نیست
اصلن دست من نیست
چال که می افتد گونه اَت
بوسه
خودش بروز می کند . . .

———————————–

گاهی دلم میخواهد از خیالم تو را بیرون بکشم و سراپایت را غرق بوسه کنم . . .

———————————–

بوسه هایت انار را می ترکاند ،
نفس هایت سیب را می رساند ،
آغوشت ابر را می باراند
پاییزترینی تو !

———————————–

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

———————————–

مرا ببوس !
نه یک بار که هزار بار !
بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند ، آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند !

———————————–

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود . . .

———————————–

مرا ببوس ، روزهای سختی در پیش است !
بگذار تو را کمی پس‌ انداز کنم !

———————————–

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت . . .
عجیب ، آرامم می‌کند !

———————————–

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر !
من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !

———————————–

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

———————————–

بوسه که پیغام نمی شود عزیز دل من / دل بی رخت آرام نمی شود عزیز دل من
بین تو که دلم هنوز هم وحشیست ش/ بی لعل لبت رام نمی شود عزیز دل من

———————————–

می‌ بوسمت
که مزّه روحم عوض شود . . .

———————————–

آغشته به “ تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

———————————–

هنوز ته مانده ی بوسه ات را روی لبم میمکم
هنوز ته مانده ی آغوشت را محکم بغل می کنم . . .

———————————–

” یه روز میبوسمت ” فوقش خدا میبرتم جهنم !
فوقش میشم ابلیس !
اونوقت توهم به خاطره اینکه یه ابلیس بوسیدتت ؛
جهنمی میشی . . . !
اونجا پیدات میکنمو از لج خدا ؛ هرروز میبوسمت ؛
“” وای چه بهشتی بشه جهنم “”

———————————–

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :
بوسه هایت !

———————————–

مرا ببوس
بگذار
پاییز
سردگم شود
که عشق از او آغاز شد
یا از بوسه هایِ
تو . . .

———————————–

آسمان گفت که امشب ، شب توست
سرخی صورت گل ، از تب توست
آنچه تا عشق مرا بالا برد
بوسه گاهیست که نامش لب توست . . .

———————————–

بیا بازی کنیم . . .
خودم را به خواب زمستانی می زنم
تو بیا ، با بوسه ای بیدارم کن . . .

———————————–

بــــــه کــــــــــوری چــــــشم همــــــه . . . !
یـــــه روز در شلـــــــوغ تـــــــرین نقــــــــطه شهــــــــر . . .
مـــــــــــی بــــــــوسمــــــــــت

———————————–

مـــهـــم نـــیـــســـت  . . . !
چـــنــــد زن  . . .
چـــنـــد بـــار . . .
چــــقـــدر عـــشـــقـــشـــان را در رج هـــای شـــال گــــردن
بــــرای تـــــو گــــرم بـــافـــتـــه انــــد
وقــــتــــی تـــــو
فـــقـــط بـــا بوسه هـــای مــــن گـــــرم مـــــیـــشـــوی

———————————–

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

———————————–

تقدیر من
فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی
تا با لبهایت آن را برای من رقم بزنی

———————————–

تو که می‌خندی ، اشتهای لبانم به بوسه باز می شود !

———————————–

لبانت طعم انار می دهند
بهشت را دانه دانه بر لبانم بگذار !

———————————–

درخت هم که باشی
من
دارکوبی می شوم که هفتاد و سه بار در دقیقه
تو را می بوسد . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !