اس ام اس تیکه دار

به من گفت:غمگین ترانه ات را بخون؟چشمهایم را بستم…!!!و آرام آرام گریستم…!!!

—————————————–

سرمایه ام تنها دلم بود دیروز تمامش را صدقه دادم به هوای لبخندت…

—————————————–

خیانت جالبی بود!!؟تهیه کننده دوستم!کارگردان عشقم…

—————————————–

احساس سوختن ب تماشا نمیشود.بسوز تا بدانی چ میکشم

—————————————–

چ لذتی دارد وقتی اسمت قسم راست کسی باشد….

—————————————–

ولت میکنم و میرم ن اینکه دوستت نداشته باشم,ن!از نخودی بودن متنفرم!!!

—————————————–

آخه این انصافه؟؟حالا که پر از حرفیم,دیگه زنگ انشا نداریم!!!

—————————————–

مقدس ترین جای دنیاست…!اتاق تنهایی هایم وقتی با نیت “تو”خلوت میکنم…

—————————————–

خدایا خسته ام…نه از خودم!از کسی که مرا غرق خودش کرد اما نجاتم نداد

—————————————–

احمقانه ترین کار را من کردم وگفتم:خدا حافظ,عاشقانه ترین کار را تو کردی و گفتی هر چی تو بگی

—————————————–

خدایا کسی که دلش از خونه اش بگیره خونه شو عوض میکنه,من که دلم از دنیا گرفته چ کنم؟

—————————————–

زندگی گردش واژگان است:یکی به جرم تفاوت تنهاست ,یکی به جرم تنهایی متفاوت…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !