اس ام اس تیکه دار جدید

بزرگترین اشتباه ما این است که :
گاهی‌ آدم‌ها رو ؛
بسیار طولانی تر از چیزی که لیاقتش را دارند ،
در زندگی‌مان نگاه می‌داریم …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی چند تا کوتاه فکر
معنی محبت و دل سوزی رو
از عشق و علاقه تشخیص نمیدن
وضع بهتر از این نمیشه ..!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

دلت را خوش نکن به این “دوستت دارم”ها …
تمامشان تاریخ مصرف دارند …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

سهمیه هوای من هم برای تو …
برای نفس نفس زدن در آغوش او لازمت میشود !

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

هـر چہ از دست میـرود بگذار بـرود …
چیـزی ڪہ بہ اِلتمـاس آلـوده باشد نمیخواهمـ …!
هـر چہ بـاشد حتی زنـدگی …!

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

با خطی زیبا در آخرین صفحه اش نوشته بود :
مراقب باش؛
دست روزگار هلت میده …
ولی قرار نیست تو بیفتی …
اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی اوج میگیری …
به همین سادگی …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

امروز به “آنهایی” می اندیشم که روی “شانه هایم” گریه کردند
و نوبت “من” که شد “شانه ” خالی کردند !!!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !