اس ام اس تنهایی جدید غمگین

نترسم که با دیگری خو کنی  تو با من چه کردی که با او کنی
____________________________________________________________________
حالم طوری هس که اگه یکی بگه چطوری  میگیرمش زیر فحش ، لامصب میبینی دیگه حالم خوب نیس پس چرا میپرسی  تنهایی
____________________________________________________________________
امروز روز مادره ولی من اینقدر دورم که حتی نمیتونم امروز یه شاخه گل ببرم بزارم رو قبرش
____________________________________________
حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد  به هرکی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم  آره عمو این نظامِ روزگاره


________________________________________
هرجا چراغی روشنه از ترسِ تنها بودنِ  ای ترسِ تنهاییه من اینجا چراغی روشنِ   اینجا یکی از حسِ شب احساسِ وحشت میکنه هروز از حسِ سکوت با کوه صحبت میکنه
_______________________________
اونایی که فکر میکنن پسر بودن خیلی خوبه من حاضرم به مدت یه هفته جامو باهاشون عوض کنم
البته قول نمیدم بعد این یه هفته سالم برگردما ضمانتی وجود نداره تنهایی
__________________________________
دیشب خدا در گوشم گفت:
دیگه بســــــــــــــــــــه بارانم از اشک چشم هایت خجالت میکشه
_______________________________________
شاید اینکه دیگه ازت هیچ خبری ندارم و نمیتونم داشته باشم بیشتر اذیتم میکنه
فکر میکردم خیلی بیشتر از اینا برات مهمم
کاش دلیل کاراتو میدونستم
کاش میتونستم باهات بمونم
کاش یه راه برگشتی داشتم
کاش انقدر بد همه چی رو خراب نمیکردی که من مجبور شم
کاش دلیل جداییمون نمیشدی
کاش این حرفامو میخوندی
کاش حداقل یه لحظه باهم بودیم
کاش همه ی حرفات راست بود
کاش من بــــــــــــــــــــــــــی احســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بودم
کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش
__________________________________
خوبم از حالم نپرس
فقط:
ملالی نیست
گاهی
خاطره ها هجوم می آورند
اما من سخت مقاوم ام،خیلی که دلم بگیرد گریه میــــــــکنم
_________________________________
ای کاش یوسف گمگشته بودی که به وقت دیدارشفای چشمانم
میشدی  مادر روحت شاد و تواین روز مبارک همنشینی بافاطمه
زهرا رو از خدا واست خواستارم بیشتر ازهمیشه دلتنگتم و بهت
احتیاج دارم و دوستت دارم
________________________________________
دل من سکوت کن
بگذار بغض هایت سر بسته بماند
گاهی سبــــــــــــــــــــــــــک نشوی سنگیــــــــــــــــــــــــــــــن تری
چقدر نامردی حتی بیشتر ازخود من تنهایی
________________________________________
سال از نبودنت میگذره مادرم ومن توی این2 سال لحظه ای نیست
که از روزهایی که نگران و بی تابت بودم لحظه ی رفتنت از کنارم و ثانیه
به ثانیه هر شب به یادمیارم و اشک میریزم
کجایی که دربه در محبت توام از روز رفتنت تا الان روزی سربه شانه
هیچکدوم از خواهر برادرام نذاشتم و از نبودنت زار نزدم حرف دلم وفقط
به تو و خدای خودم زدم مادرم با رفتنت بدجور نابودم کردی اینقدر
نابود که دیگه اطرافیانم منو نمی شناسن ومیگن این چرا اینجوری شده
نمیدونن که با رفتنت همه وجودم وباخودت بردی
هنوز داغم از نبودنت مادر روزت مبارک تک گل باغ بهشتم
_________________________________
*کاشکی که یه روز بیاد که غم مزاحم پاکی نشه، من وتو مال هم بشیم و هیچ کسی شاکی نشه،کنار هم بودنمون کسی رو اذیت نکنه، از بدی وکینه وغصه کسی صحبت نکنه ،شونه به شونه مثل کوه توسختیها جانزنیم،همدیگرو بفهمیم وتکیه به هرجانزنیم،شاید داغ داشتن توهمیشه بامن بمونه،طاقت دوری تورومحاله قلبم بتونه،یه شب میشه بخوابم ونیای توخوابم الکی،که دیگه تنها نباشم باگریه ی یواشکی، یه پرسشی توذهنمه که هی منومیسوزونه ،میخوام بدونم که دلت باز منو لایق میدونه
__________________________________
غصه نخور
این روزها هم میگذرد  تنهایی
روزی نیز خنده بر لبان ما جاری خواهد شد

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !