اس ام اس با موضوع خداوند

خداوندا !
مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم
پس مرا دریاب
و به سوی خویش بازگردان ،
دستان مهربانت را بگشا
که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم …

 

 

خداوند تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود…تنها کسی است که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد…با پای شکسته هم می توان سراغش رفت…تنها خریداریست که اجناس شکسته را بهتر بر میدارد…تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند…وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید…این خدا را برایت آرزو دارم.

 

 

خدا گفت ببرینش جهمنم
برگشت و نگاهی کرد
خدا گفت:
نبرینش، اونو به بهشت ببرین!
فرشتگان سوال کردند چرا!؟…
جواب داد:
چون او هنوز به من امیدوار است .!

 

 

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

 

 

هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت”
اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!!

 

 

پروردگارا
به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند ، گریه کنم برای کسانی
که هیچگاه غم من را نخوردند ، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم
ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

 

 

خدايـــا ؛ ايـن روزهــا حرفهـــايم بوي ناشـــکري مي دهنــد … امـــا تـــو… بـه حســـاب تنهــايي و درد دل بگـــذار

 

 

خدايــــــــــــا….!
طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت
اشتباه گرفته اي ….
اين پيمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده …

 

 

 

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است . . .

 

 

هرجاباشی خدا1پله ازت بالاتره نه بخاطراینکه خداست،برااینکه دست توبگیره .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !