اس ام اس با موضوع باران

آدم ها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش میکنند . . .
همین که باران بند آمد خیلی ها چتر هایشان را جا میگذارند . . .

*************

وقتی دلم گرفت ، زیرِ بازان گریه کردم . . .
وقتی اشکهایم میان قطره های باران گم شدند ، تازه فهمیدم غمِ من چقدر کوچک است و غمِ آسمان چقدر بزرگ . . .

*************

یه خیابون
یه بارون
دستهای یخ کرده
یه آهنگ
کلی فکر !
و پاکت سیگار به ازای تمام شارژهایی که باید برای با “تو” بودن خریده میشد . . . !

*************

تلنگر کوچکی است باران ، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست !

*************

چه بارانی ! اما چه فایده ؟
تو اینجا نیستی و باران بی تو یعنی سوزاندن تن سیگار !

*************

دیشب خدا آهسته در گوشم گفت :
دیگه بسه ، بارانم از اشکهایت خجالت میکشد . . .

*************

فرقی نمیکنه هوای الان چند نفره ست !
مهم اینه که تو نیستی و من مجبورم ” تنهایی ” دلتنگی آسمون رو تحمل کنم . . .

*************

بر سرم چتر گرفت ؛ به تماشا ایستادند !
باران و رهگذران

************

باران ببار و تمام خاطره ها را بشور
تمام دوستت دارم ها
تمام عاشقانه ها
ببار که من هم شرم نکنم ، من هم ببارم !

************

باران خیال تو آخر می کشد مرا . . .
ای کاش بر تن خیسم چتر میشدی . . .

************

اگر باران ببارد باز می آیم درون کوچه امید و از ترکیب دستانم برایت چتر میسازم ، مبادا قطره ای باران بیازارد نگاه مهربانت را . . .

************

یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد می رود این است حکایت آدم ها ، فراموشی . . .

یک دیدگاه در "اس ام اس با موضوع باران"

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !