اس ام اس با موضوع باران

وقتی به هوای دیدنت قلب ابرها هم تند تند میتپد ، یاد تو مثل چیزی شبیه یک قطره باران بر لب های خشک و ترک خورد ام لیز میخورد . . .

باران ببار ، ببار بر سر همه آنان که ایستاده اند زیر آسمان تنهایی ها . . .

بی‌ چتر بیا !
حتی اگر خیال می‌ کنی دست‌های کوچک من سر پناه مطمئنی نیست !

باران ببار ، ببار که شاید پس از بارش تو به یادش رنگین کمانی در دلم برپا شود !

آهای تو !
توی این روزهای بارونی فکری به حال جای خالیت کردی ؟

زیر چتر مهربانیت مرا پناه میدهی ؟
بارانی ام امشب . . .

باران از جنس من است و من از جنس باران . . .
هر دو بی هدف می باریم به امید رویش یک امید از جنس عطر تنت !
زود برگرد ، باران نزدیک است !

باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می کند به چکه کردن !

طنین آشنای برف و باران ببین اکنون صدای برف و باران ، زلالی و سپیدی درهم آمیخت میان خنده های برف و باران . . .

گونه هایت خیس است ؟
باز با این رفیق نابابت ، نامش چه بود ؟ هان ! باران . . .
باز با “ باران ” قدم زدی ؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها ! همدم خوبی نیست برای درد ها ، فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکند . . .

نگاهم یاد باران کرده امشب ، مرا سر در گریبان کرده امشب ، غم و فریاد من از این و آن نیست ، دلم یاد رفیقان کرده امشب . . .

باز باران بارید ، خیس شد خاطره ها . . .
مرحبا بر دل ابری هوا ، هر کجا هستی باش ، آسمانت آبی و تمام دلت از غصه دنیا خالی . . .

همواره تنهاییم / در جمع یاران هم
در یک کویر خشک / در زیر باران هم

چتر نمی‌ خواهد هوای بارانی ، تو را می‌خواهد !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !