اس ام اس باران

تو خیسِ بارانی اما من مثل اتاق زیر شیروانی

پر از خاطره بارانم !

اس ام اس باران

sms baran

باران شده ای !

یک لحظه میباری و من یک هفته بیمارم !

اس ام اس باران

sms baran

بعد از تو

هوای هر دو سوی پنجره بارانی ست !

اس ام اس باران

sms baran

بارون داره هدر میشه بیا با من قدم بزن

دلم داره پر میزنه واسه تو و قدم زدن

وقتی هوا بارونیه دلم برات تنگ میشه باز

نمیدونی تو این هوا چشات چه خوشرنگ میشه باز

 

اس ام اس باران

sms baran

باران کمی آهسته تر

اینجا کسی در خانه نیست

من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست !

اس ام اس باران

sms baran

بعضی وقتها که میان واژه های من جا نمی شوی

شعرِ باران می شوی و زلال می باری از آسمان چشم های من !

اس ام اس باران

sms baran

باران که گرفت

زنده شدی از میان هزار لحظه دلتنگی

و من خیس شدم از عطر بودنت !

اس ام اس باران

sms baran

چرا فرار ؟

چرا چتر ؟

تنها آدم های آهنی در باران زنگ می زنند !

اس ام اس باران

sms baran

بر سرش چتر گرفتم

دیدم او خودش باران است !

اس ام اس باران

sms baran

پر از رقصیدن گنجشک ها باش

همیشه بر تن گنجشک ها باش

به مردم اعتمادی نیست باران

خودت پیراهن گنجشک ها باش

اس ام اس باران

sms baran

باران را دوست دارم

چون رفتن بلد نیست ، فقط می آید …

اس ام اس باران

sms baran

زیر چتری که جای یک نفرست تو بایست

من زیر باران در کنارت قانعم …

اس ام اس باران

sms baran

کشاورز دعای باران خواند و باران آمد

کاش تو را خواسته بود ، کاش تو آمده بودی …

اس ام اس باران

sms baran

کنار پنجره خاطرات عجیب می چسبد ، چای و باران !

اس ام اس باران

sms baran

هوا چقدر دیوانه است

تو که نیستی گریه می کند ، همه دچارت شده ایم ، همه !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !