اس ام اس امام زمان

آقا جان!
حیف نیست ماه شب چهارده پشت ابرهای تیره

وپاره پاره پنهان بماند،حیف نیست دیده را

شوق وصال باشد

ولی فروغ دیده نباشد…

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند …

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار…

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

سر راهت در انتظارم …

برده هجرت صبر و قرارم …

جز ظهورت ای گل زهرا …

به خدا حاجتی ندارم…

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

کجایى

اى همیشه پیدا

از پس ابرهاى غیبت؟

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

به خدا سوگند دنیا را آذین می بندیم

اگر لحظه آمدنت را بدانیم…

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

یا امام زمان

انتظار هم از نیامدنت

بی تاب شد

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

گفته بودم گربیایی مقدمت را گل فشانم

گل چی قابل مهربانم چشمهایم فرش راهت

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

جزاو به هیچ واقعه ای دل نبسته ایم

موعود جمعه

جمعه موعود می رسد….

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

نیازارم ز خود هرگز دلی راکه

میترسم در آن جای تو باشد …

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

مهدی جان!

سئوالی ساده دارم از حضورت …

من آیا زنده ام وقت ظهورت …

اگر که آمدی من رفته بودم …

اسیر سال و ماه و هفته بودم …

دعایم کن دوباره جان بگیرم …

بیایم در رکاب تو بمیرم…

اس ام اس امام زمان

sms imam zaman

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات …

بر جان و دل صبور مهدی صلوات …

تا امر فرج شود مهیا بفرست …

بهر فرج و ظهور مهدی صلوات…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !