اس ام اس آموزنده و سرشار از معنا

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد !

——————————————————

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست ! (رنه کوتی)

——————————————————

به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!!
برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت !!!

——————————————————

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم ، قلم ، قسم !
سه چیز را پاک نگه دار : جسم ، لباس ،خیال !
از سه چیز کار بگیر : عقل ، همت ، صبر !
از سه چیز خود را دور نگهدار: افسوس ، فریاد ، نفرین !
سه چیز را آلوده نکن : قلب ، زبان ، چشم !
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن : خدا ، مرگ و دوست …

——————————————————

غصه های زندگیت را با قاف بنویس تا هرگز باورشان نکنی !

——————————————————

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم”
بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد ؛ سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد… اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

—————————————————

گوش های سنگین بهانه اند ، حرف های ما شنیدنی نیست گاهی…

——————————————————

هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

——————————————————

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت !

——————————————————

ﭼﻪ ﺑﻴﺸﻤﺎﺭ اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﭼﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ اﺳﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﭼﻪ ﺩﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﻮاﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺎﻉ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﭽﺮﺧﺪ و ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭا ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭا و ﻫﻤﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺭا …

——————————————————

یادت باشد که در ذهن خود یک مهر بزرگ “باطل شد” داشته باشی !

——————————————————

آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرورشونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن !

——————————————————

نگرش درست نیمی از موفقیت است :
یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است !

——————————————————

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها ؛ اما باید اینگونه باشد : خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید چون هیچکس کامل نیست !

————————–—————————-

هدف جاودانه زیستن نیست ، ساختن چیزی است که جاودان بماند…

——————————————————

بزرگی در احترام داشتن نیست بلکه در شایستگی داشتن احترام است ! (ارسطو)

——————————————————

اگر بخواهی کاری را انجام بدهی راهش را می یابی و اگر نخواهی انجام دهی بهانه اش را !

——————————————————

شکست بخشی از زندگیست ؛ اگر شکست نخورید نمی آموزید و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد !

——————————————————

سخت است حرفت را نفهمند و سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند…
حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ ، اشتباهی هم فهمیده اند ! (دکتر علی شریعتی)

——————————————————

بالاترین شکل نادانی هنگامی است که چیزی را انکار کنی که درباره آن چیزی نمی دانی !

——————————————————

کشتی در ساحل امنیت بیشتری دارد ولی هرگز برای ساحل ساخته نشده است !

——————————————————

شخص نابینایی از سِنت آنتونی پرسید : ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه ؟ او جواب داد : بله ، از دست دادن بصیرت !

یک دیدگاه در "اس ام اس آموزنده و سرشار از معنا"

  1. rahil گفت:

    تاریخ تولدت مهم نیست تاریخ تحولت مهم است، منطقه زندگیت مهم نیست منطق زندگیت مهم است، اهل کجا بودنت مهم نیست اهل و به جا بودنت مهم است گذشته زندگیت مهم نیست فردایت مهم‌است که چه گذشته ای میسازی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !