اس ام اس آرزو

روزگارت بر مراد / روزهایت شاد شاد / آسمانت بی غبار
سهم چشمانت بهار / قلبت از هر غصه دور / بزم عشقت پر سرور
بخت و تقدیرت قشنگ / عمر شیرینت بلند / سرنوشتت تابناک
جسم و روحت پاک پاک

********************

دیدگانت از همیشه شادتر / شهر قلبت زنده و آبادتر
غصه هایت دم به دم ای مهربان / در گذرگاه زمان بر بادتر

*********************

به یادت آرزو کردم که چشمانت اگر تر شد / به شوق آرزو باشد نه تکرار غم دیروز

**************************

دگر آرزو نجویم پی آرزو نپویم / همه از تو شکر گویم که تویی شکارم امشب
( اوحدی مراغه‌ای )

*******************

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را / ولی من باز پنهانی ، ترا هم آرزو کردم
( شهریار )

مرا هرگز نباشد خواب و دارم آرزو گاهی / که‌ خواب ‌آید به چشمم بلکه جانانم به خواب‌ آید
( شیدای کردستانی )

**************************

ز بس زخم زبان خوردم ، دهان از گفتگو بستم / در دل را ز نومیدی به روی آرزو بستم

*************************

چنان بدیدن روی تو آرزومندم / که گر بدادن جان ممکن است خرسندم

**************************

چند در دل آرزو را خاک غم بر سر کنم ؟ / آتشی را تا به کی در زیر خاکستر کنم ؟

****************************

همه آرزوی دل را به تبسمی برآور / همه رنجهای جان را به کرشمه‌ای دوا کن

*****************************

داری هوس که غیر برای تو جان دهد؟ آه این چه آرزو است مگر مرده‌ایم ما

******************

شبی در عالم مستی همین قدر آرزو دارم / که مست از جای برخیزی و بنشینی به دامانم
( فروغی بسطامی )

********************

فریب دورنماهای آرزو خوردم / ره سراب گرفتم ز تشنگی مردم

********************

به ماه روی تو این آرزو که من دارم / هزار سال اگر بینمت هنوز کم است
( بابافغانی شیرازی )

*******************

آرزو دارد که بیند کشته آن بدخو مرا / وه که خواهد کشت آخر آرزوی او مرا
( اهلی‌ ترشیری )

**************************

اینکه هر سو میکشم با خود نه پنداری تن است / گور گردان است و در او آرزوهای من است
( سیمین بهبهانی )

*************************8

کیم من ؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان نه آرامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی !!!
( رهی معیری )

******************************

عمرم چنان گذشته به سختی / که مرگ را فرصت نکرده‌ام که کنم آرزو هنوز

******************************

اگر به دامن وصل تو دست ما نرسد / کشیده‌ایم در آغوش آرزوی ترا

*****************************

همه هست آرزویم که به بینم از تو رویی / چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی ؟

******************************

یاد ایامی که مرغ آرزو بر بساط ابرها پر می ‌گرفت

**************************

اگر نیک بختی ترا آرزو است / چنان زی که دشمن شود با تو دوست
( نیازی )

******************

سوخته چون لاله عمری در فراق لاله‌رویی / بر لب آمد جان و ما را بر نیامد آرزویی

*********************

نمی دانم خوشبختی برای تو در چه معنا می شود . . .
فقط می دانم خوشبختی وسیعتر از آنست که در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست که می توانی در زندگی درک کنی . . .
و من برای تو خوشبختی ات را آرزومندم . . .

*********************

چه دعایی کنمت بهترازاین/خنده ات ازته دل، گریه ات ازسرشوق
روزگارت همه شاد،سفره ات رنگارنگ، وتنی سالم وشاد که بخندی مادام . . .

******************

چه خوش باشد که بعد از انتظاری
به امیدی رسد امیدواری
چه شیرین است روز وصل یاران
پس از عمری فراغ و انتظاری
انشا الله . . .

**********************

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !