اس ام اس آرزو

صورت آرزو هایم کبود است عزیز
عجب دست سنگینی داشت سرنوشت…

اس ام اس آرزو

sms arezo


به ستاره ها خواهم گفت
تا ان زمان که سحر میدمد بر جاده های شبت بتابند
تا مسیر آرزو هایت بی نور نماند…

اس ام اس آرزو

sms arezo


کاش گفته بودی که نمی مانی
تا من اینقدر فلسفه بافی نکنم
من شرمنده این همه آرزو شدم!!

 

اس ام اس آرزو

sms arezo


روی سنگ قبرم بنویسید
آرزو داشت به خیلی جاها برسد
ولی کصافط همش تو اینترنت بود…

اس ام اس آرزو

sms arezo


کاش هیچ وقت خاطره هامون آرزو نمیشد…

اس ام اس آرزو

sms arezo


آرزو دارم سرت را روی سینه ام بگذاری
تا تپش منظم قلبم را احساس کنی
ولی از این میترسم که قلبم به احترامت بایستد!

اس ام اس آرزو

sms arezo


صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم…

اس ام اس آرزو

sms arezo


من پذیرفتم که عشق افسانه است
این دل درداشنا دیوانه است
میروم شاید فراموشت کنم
میروم از رفتن من شاد باش از عذاب
دیدنم ازاد باش
گرچه تو تنها تر از ما میروی
آرزو دارم ولی عاشق شوی
آرزو دارم بفهمی درد را
تلخی برخوردهای سرد را

اس ام اس آرزو

sms arezo


در آرزو هایت مرا جا کن
چون من در زیباترین دعا هایم
تو را یاد میکنم…

اس ام اس آرزو

sms arezo


به سلامتی مادر بخاطر اینکه از همه ی آرزو هاش گذشت
تا بچه هاش به آرزوهاشون برسن

اس ام اس آرزو

sms arezo


در آرزوها، یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان
یا دلم را از آرزو هاى دست نیافتنى خالى کن!!

اس ام اس آرزو

sms arezo


آرزو محال هم که باشد
خواب هم که باشد
خیال هم که باشد
با تو شیرین است…

اس ام اس آرزو

sms arezo


دیروز ها آرزو داشتم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد
اما امروز فهمیده ام اتفاق هم بیافتد باز هم زندگی خواهم کرد!

اس ام اس آرزو

sms arezo

اهای روزگار

به چی میخندی

مگر نمیبینی سیاه پوش آرزو هایم هستم…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !