استاتوس عاشقانه

همین که صدایم می‌ کنی
همه چیز این جهان یادم می‌ رود
یادم می‌ رود که جهان روی شانه‌ ی من قرار دارد
یادم می‌رود سر جایم بایستم
پا به‌ پا می‌ شوم
زمین می‌ لرزد . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

در مرد ها حسی هست که اسمشو میذارن ” غیرت “
و به همون حس در خانم ها میگن “حسادت “
اما . . .
من به هردوشون میگم ” عشق “
تا عاشق نباشی
نه غیرتی میشی نه حسود !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

عشق جایی می تپد که تو باشی پس باش آنجا که باید باشی
در کنار احساسی از باران ، لطافت را از برگ جدا شده از گل هم میشود فهمید
احساست را برای لحظه ای به آفتاب هم ببخش که گرمی را به تو می بخشد
احساس را باید در قابی از عقل گذاشت و عاشقانه به آن خیره شد . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

من به دنبال کسی می گردم که . . .
بداند
.
.
.
تپش قلبـــــــــ ـــــــــــ دلیلی دارد . . . !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

عشـــــــق فقط عزیزم و دوسـتت دارم نیــــــــست
عشق اینه که تو هر شرایطی بـــــــــاهاش باشی
حتـــــــــی اگه نــــــــفهمه . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

چه با قاطعیت حکم میدهی که “ حواست رو جمع کن ”
و من میمانم که چطور جمعش کنم وقتی تمامش پیش توست !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

کنـــــــــارم خیـــلی ها هسـتــن . . .
امـــا
دلــم فقــــــط پیش تـــو آرومــــــــه . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو با یکی تجـربه مـیکـنه . . .
دیگه اون حــس رو با کـس دیگه ای نـمیـتونه تـجـربه کـنه !
بـعـضی حــس هـا . . . خــاص و نــاب هـسـتـنـد . . .
مـثـل بــعـضـی آدم هـا . . . !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

کاش بیـــــایی
با انگشتانت به رسم کودکی چشمانم را بگیری
در گوشم بخوانی
از عشــــــق ،
از روزهای خوب
از آمدن بهار و رفتن سرمای سخت تنهایی . . .
گونه ام را ببوسی و بگویی :
مــــــن آمــــــــــدم دیدگانت را باز کن …

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

مرد و زن ندارد
به نقطه ی ما شدن که رسیدی
شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت
میان مردمان شهر فریاد زن “دوستت دارم”
و اگر کسی چشم غره ایی رفت
تنها دعایش کن تا عاشق شود ، همین !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

یــــــــادت باشد ‎
تـــــــــو خلاصه تمام خواهش های مــــــــنی
چه باشی چه نباشی‎
من با تـــــــوام
تپش های این قلب عاشق به یاد تــــــــوست ،
در هر تپش نام تـــــــو را زمزمه می کند . . .
یــــــــــادت باشد ‎
این تـــــــویی ، سراینده تمام احساسهای عاشقانه در دفتر شعرم . . .
من تمام شعرهایم را با تـــــــــو آغاز میکنم ،
باذکر نام تـــــــــو
و با تـــــــو همه را به پایان می رسانم ‎
با یاد عشق تـــــو . . .
یــــــــــادت باشد ‎
همیشه و همه جا تـــــــــو عشق منــــــــی . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

تو که گفتی :
نقاش نیستی
پس چرا به تو فکر می کنم ،
دنیایم
رنگـــــــــی می شود

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

وقتی دو قلــــب برای یکـدیگر بتپد . . .
هیچ فاصلـــ ــه ای دور نیسـت . . .
هیچ زمانی زیــــاد نیسـت . . .
و هیچ عشــــــق دیگری نمی تواند
آن دو را از هم دور کند !
محکـم تریـن بـــــــــــرهان عشــــق
” اعتمــــــــــــــــــاد” اسـت . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

“ تو ” با همه ی جهان فرق داری
و من عاشق همین حس تبعیضم !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

باید ماند و به تـــــــو ثـــــــــابت کرد
با مـــــــــوی سپیـــد هم زیـــــــــبایی . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .
تو فقط برای منی !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

بهترین دوست تو زن توست
پای همیشگی برای شیطنت . . .
تکیه گاه محکمی برای مشکلات . . .
و دست نوازشی برای دعوت از یک خواب آرام !
پس دوست را در خــــــــــانه ات بجوی
نــــــــــه در خیابان تاریکی که خنجر ها را پـــــــنهان کرده است . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

کار دیگری نداریم من و خورشید
برای دوست داشتنت
بیدار می شویم هرصبح !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

گاهی بـــــی دلیل نباش
گاهی بی دلیل بــــــــد باش
میترسم چشم بخوریم
آنقدر که با هم خوبـــــــــیم . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

بوس بی دلیل
کـادو بی دلیل
گــُل بی دلیل
بغـل بی دلیل
مسیج بی دلیل . . .
زنگ بی دلیل . . .
چیزهای خــــــوب دلیل نمی خواد
انقدر دنبال دلیل نباش . . . !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

بـــــــــــدون زن
مردانگی مرد
شایعه ای بیش نـــــــیست . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک
کدام را ببینم ؟!  کدام را ببوسم ؟!

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

وقتی می گویی نگرانت هستم
از تو چه پنهان دردلم قند آب می شود
می پرسی : کی می رسی  . . . چرا حواست به گوشیت نیست و . . .
من در تک تک جملاتت
ضرب آهنگ عاشقانه دوستت دارم هایت را می شنوم
تو و تمام نگرانی های عاشقانه ات را دوست می دارم . . .
من هم نــــــــگرانتم . . .
ازهمان نگرانی های عاشقانه
و تو نیز خوب می دانی که خورشید زندگی من از چشمان تـــــــو طلوع می کند
بر زندگی من بتاب و گرما ببخش . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

عشق یعنی . . .
.
.
.
تکثیر تــــــو در هر ثانیه از زندگی ام
یعنــــــی
قشنگترین تکراری که هیچ وقت تکراری نمی شود . . .

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

دست هایت بوی آغــــــــوش
دلت بوی عــــــــشق
چشمانت بوی مــــــــهربانی
و لبانت بوی لبـــــــخند می دهد
چقدر معـــــــطری تو . . . !

استاتوس عاشقانه ۲۰۱۴

بهشت می تواند
کسی باشد که دوستش داری ،
کسی که دوستش داری
می تواند
بهشت باشد
و مهم نـــــــیست
اگر
غروب ها
به جای نهر های شیر و عسل
با قرصی نان تازه به خانه بیاید . . .

2 دیدگاه در "استاتوس عاشقانه"

  1. مبینا گفت:

    مضخرفترین نوشته هایی بود که خوندم

  2. ابراهیم گفت:

    یعنی اساسی حال کردم. دمت گرم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !