پیامک تنهایی

ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ . . .
ﺯﻝ ﻣـﯽ ﺯﻧـﻢ ﺗــﻮﯼ ﭼﺸـــﻤﺎﻧﻢ
ﺧـﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻬــــﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﻛﻨــــﻢ ﺑـﺮﺍﯼ
ﺧــﻨﺪﻳـﺪﻥ
ﻗــﺪﻡ ﻣـﯽ ﺯﻧــﻢ ﭘــﺎﺑﻪ ﭘــﺎﯼ ﺧـــﻮﺩﻡ
ﻭ . . .
ﺩﺳـــﺘﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺩﻳﮕــﺮﻡ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﮔﻴــــﺮﺩ
ﺗــــﺎ ﮔـــــﻢ ﻧﺸـــــــــﻮﻡ
ﻣـــﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻬـــــــــــــــــﻤﻪ ﺗﻨﻬــــــﺎﻳﯽ

پیامک و استاتوس تنهایی

به تنهایی عادت کرده ام
مثل درختی خشکیده به بی برگی !

پیامک و استاتوس تنهایی

به تنـــــهایی عـــــادت کـــــرده ام . . . !
امـــــا گاهـــــی عمیـــــقاً دلــــم میخـــــواهد ،
“” عـــــزیز دل کســـــی باشـــــم “”

پیامک و استاتوس تنهایی

این روزها که می گذرد
یک ترانه تـــــلخ
قصه ی تنهایی های مرا می سراید
سمفونی گوش خراشی است
روزهاست پنبه دگر فایده نــــــــدارد
باید باور کنم که
تــــــنهایم . . .

پیامک و استاتوس تنهایی

ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ !!
ﻧﻪ ﺍﺩﻡ ﺷﺪﻡ . . .
ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻡ . . .
ﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻡ . . .
ﻧﻪ ﺳﺮﻡ ﺷﻠﻮﻏﻪ . . .
ﻧﻪ ﺩﻟﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ . . .
ﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻡ . . .
ﻓﻘﻂ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻡ ﺍﻋﺼﺎﺑﻤﻮ ﺧﻮﺭﺩ
ﮐﻨﻪ . . .
ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﮔﻨﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﺮﻩ . . .
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺸﻪ ﺑﺮﺍﻡ . . .
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻨﺪﯾﺎﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ . . .
ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺑﻬﻢ   . . .
ﺍﺭﻩ ﺗﻨﻬﺎﻡ .. ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ !!!

ادامه ←

جوک خنده دار

یبار به یکی گفتم الکی بیا جدا شیم که بگه نه نمی تونم !
گفت اگه دلت میخواد بری ؛ اصرار من بی فایده ست !
لامصب شادمهر گوش می داد :|

جوک خنده دار شهریور ماه

ﺣﯿﻒ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ
.
.
.
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻮ ﻣﯿﻜﻮﺑﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ : ﺣﺎﺿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺛﺮﻭﺗﻢ ﺭﻭ ﺑﺪﻡ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍٓﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ . . . :D
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻪ ﻻﻣﺼﺐ !

جوک خنده دار شهریور ماه

گل آفتابگردان را گفتند :
چرا شبها سرت را پایین می اندازی ؟
گفت : ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم . . .
به سلامتی همه ادمای خنگی ک فکر می کنن گل افتاب گردون حرف می زنه ! :|

جوک خنده دار شهریور ماه

تو کلاس ادبیات نشسته بودیم واستاد داشت میگفت که تو زبان محاوره ای بعضی از” الف ها ” را “واو ” میخونیم مثل خانه که میگیم خونه ، یا بیابان که بیابون گفته میشه .
بعد گفت کسی مثال دیگه ای میتونه بزنه ؟
یه دختره از ته کلاس داد زد : استاد مثل صابان که میگیم صابون !
یعنی کلاس رفت رو هوا چند تا غشی و زخمی هم به جا گذاشت . دهن استاد هم وا مونده بود و بسته هم نمیشد .

جوک خنده دار شهریور ماه

تو این فیلم خارجیا که مادر و پدره دعواشون می شه یه دفعه بچه می گه : بس کنید من خستم  . . . انقدر دعوا نکنید ، بعد پدر و مادره شرمنده می شن و دیگه دعوا نمی کنن !
اینا همش دروغه . من اینکارو کردم اون وسط یه کتکی از هر دوشون خوردم که تا یه هفته به دیوار سلام می دادم !

جوک خنده دار شهریور ماه

 

ادامه ←

اس ام اس تیکه دار

بعضیا دوست داشتنشون مثل قرص خوردن میمونه

هر هشت ساعت یه نفر . . !


اس ام اس تیکه دار شاخ و سمی
sms tikedar in bisms

تعجب نکن که چرا هنوز فراموشت نکردم

آدمها هیچوقت “بزرگتریــن اشتباهشون” رو فراموش نمیکنن !


اس ام اس تیکه دار شاخ و سمی
sms tikedar in bisms

ادامه ←

اس ام اس و جوک خنده دار

ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺭﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﻭﺍﺯ

ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ۱۲ ﺍﻡ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﻫﻮﺍ

ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺧﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺷﺪ !

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﯾﻪ !

ﮐﺎﺭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ که … !


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

یجوری درباره دونه های انار میگن : بانظم وترتیب یکجا نشستن

انگار دونه های ذرت شلوارک پوشیدن تو کوچه ولن

خوب اون بیچاره ها هم با نظم و ترتیب یکجا نشستن دیگه

اختلاف طبقاتی تا کجا؟


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

ﻭقتی ﺳﺮﺗﻮﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺑﺎ ﻧﻮﮎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺷﻘﯿقه ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﻧﺸﯿﺪ ﻭﻟﯽ ﮐﻠا ﮐﻼﺱ ﺩﺍﺭﻩ

ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﺍ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭﻥ


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

محبت را از ابشار بیاموز که سقوط کرد اما …

حالا اما شو نمیدونم!

ولی تو بیاموز کاریت نباشه


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

فقط یه ایرانی میتونه

فقط وقتی داره میره دندان پزشکی به دندوناش مسواک بزنه!


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

دخترای خوب مثل سیب روی درخت هستن

بهترین ها در بالاترین نقطه درخت قرار دارند

به دست آوردنشان ماشین شاسی بلند می خواهد


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

به سلامتی پسری که وقتی پلیس جلوشو گرفت و گفت این خانوم کی باشن؟

سرشو مثل مرد بالا گرفتو گفت این قل مراد رفیقمه

زیر ابروهاشو برداشته و یک کمم موهاشو بلند کرده


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

دختــره هیکلِش مثله بشکه 220 لیتریه اونوقت تو پروفایلش نوشته

آنقدر ظریفم که با یک نگاه ســـرد ، می‌شکنم …

یکی نیست بهش بگه عزیزم شما با تبـــرِ نادرشاه افشار هم نمی‌شکنی!

برو با خیال راحت به زندگیت برس


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

تو پاساژ ها بعضی شوهر ها دست خانومشونو میگیرن …

چون اگه دستشو رها کنن میرن خرید میکنن

رمانتیک به نظر میرسه ولی در حقیقت اقتصادیه


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

عشق مثل پنیر میمونه زیادش آدمو خنگ میکنه

تا حالا هم کسی از بی پنیری نمرده


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

آدم توی این سایتای  موزیک  ( مجاز خخخخخ ) که میره

حس میکنه رفته حفاری نفت!

باید چند کیلومتر بری پایین تا به اصل مطلب برسی


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

یکی از بدی‌های هدفُن اینه که

همش فکر می‌کنی دور و ورت داره

یه اتفاقی میفته که تو ازش خبر نداری


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

میدونید مشکل دخترای الان چیه ؟

فکر میکنن این شوهر بدبخت غول چراغ جادو هست

میتونه همه خواسته هاشونو براورده کنه…


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

اون کامهایی رو که من تو بچگی از چوب شور میگرفتم

مرحوم چگورا از سیگار برگ نمی گرفت


اس ام اس و جوک خنده دار سری 2
sms khandedar

جای خالی ات را نه قهوه پر می کند نه قلیون و نه حتی کتاب و سیگار…

ولی اون دوستت بووووود قد بلنده چشم رنگیه

اون شاید یه کارایی بتونه بکنه

دل نوشته های غمگین قرار نبود

قرار نبوده تا نم باران زد

دستپاچه شویم و زود چتری از جنس پلاستیک روی سر بگیریم

که مبادا مثل کلوخ آب شویم


دل نوشته های غمگین قرار نبود
SMS Ghamgin

قرار نبوده این همه

در محاصره سیمان و آهن طبقه روی طبقه برویم بالا …


دل نوشته های غمگین قرار نبود
SMS Ghamgin


ادامه ←

اس ام اس زیبا

ماها فقط منتظر سبقتیم
تو فکر خنجر زدن و قدرتیم
کار نداریم قلب کی دریاتره
تشنه ایم اما تشنه ثروتیم

 

سرت را بالا بگیر به آسمان نگاه کن و باران را فریاد بزن…دوباره هوای پاییز را کرده ام.پاییزه زرد و من و تو و صدای خش خش برگ ها.سرت را بالا بگیر

 

 

اعتقادات هرکسی مثه مسواکه لطفاتو حلق بقیه نکنید……….

 

 

مهم نیست ظاهر زیبا یا زشتی داری همین که زن هستی کافی است برای زیبایی تو……….همین که زن هستی یعنی زیبایی

 

 

کلافه ام از حس ناسپاس بودنم!
وقتی که دیدم پسر معلول خطاب به آفریدگارش گفت:
خدایا شکرت مرا در مقامی خلق کرده ای که هر کس مرا میبیند تو را شکر میکند…!

 

ادامه ←

جوک دوستانه

رو صحبتم به آقا پسرایی هست که عادت دارن اسمارو نصفه صدا کنن…
مثلا فرزانه رو میگن فری
طناز رو میگن طنی
پریا رو میگن پری
از همین تریبون واسشون آرزو میکنم یه خانم خشگل به اسم گوهر نصیبشون بشه….
ها؟چیه؟چی شد؟
خانما پرچما بالا….
کوووو؟؟؟ببینم؟؟؟؟چندنفر شدیم؟؟؟؟

 

قـبـل از ایـنـکه نـاخنـاتـونـو بـگیـریـد
خودتـون رو خوب بـخارونـیـد !
بـعد بـگیـد من شمـارو دوسـت نـدارم
واقـعـا دیـگـه چـه اطلـاعـاتـی مـیـخـوایـد ؟

 

 

اينجانب بنده،ميخواستم از پشت همين تريبون اعلام کنم که پس از تلاشهاى شبانه روزى و بى وقفه موفق شدم اولين برگ دستمال کاغذى رو بدون پاره شدن از جعبه ى دستمال خارج کنم…
باشد که از امروز به بعد شاهد پيشرفتهاى بزرگتر باشيم…
ومن ا… توفيق!!! :))))))

 

 

دیروز تو عروسی یه پیشی دیدم خیلی خوجمل بود! فقط از سایز عادی بزرگ تر بود!(^_^)
.
.
.
.
.
خوب که دقت کردم دیدم یه دخمل فقط ناخوناش بلنده،لاکش سیاهه،خط چشمشم اندازه اوتوبانه
لنز گذاشته،مژه هاشم مصنوعیه! :/
.
.
.
.
یکم دیگه دقت کردم دیدم خود عروسه:|
الان موندم به حس بیناییم شک کنم!یا به کار دست اون ارایشگره!
می خوام برم چشم پزشکی بچه ها تا کور نشدم :((((((((((((

 

 

 

آخه اين انصافه رتبه کنکور من شارژ ٢تومني بشه مال دوستم ٥تومني؟!؟ تبعيض تا كجا؟

 

 

آقا بچگیام وقتی تو ماشین دستمو از شیشه میاوردم بیرون مامان بابام درجا میگفتن بچه دستتو بکن تو کامیون میاد میزنه قط میکنه:| منم از ترس بیهوش میشدم دستم همونطوری بیرون میموند . تازه یبارم زد قط کرد ولی از وقتی تنتاک پوشیدم دوباره رشد کرده خخخخ
راستی بابا مامان شما هم اینطوری با روح و روانتون بازی میکردن؟

 

 

 

شنیدم تو افق برای شلوغی ترافیک طرح زوج و فرد گذاشتن اونایی که شماره پلاک ماشینشون زوجه روزای زوج و اونایی که فرده روزای فرد اما برای اونایی پراید دارن همیشه آزاد میدونید که چون پراید….

 

 

 

آقا پسرا توجه کنن ^_^
وقتی یه دختر خیلی منطقی ازت می پرسه :
عزیزم نظرت در مورد قیافۀ اون دختره چیه؟!
تو نباید منطقی نظر بدی ، باید رسما بریـــــــــنی به طرف ..!

 

 

 

دستم خورد گوشیم از رو میز کارم افتاد زمین خم شدم برش دارم دیدم از زیرش خون را افتاده نیگا کردم دیدم پو سرش شیکسته
حالا نمیدونم ببرمش پیش دامپزشکی یا پیش متخصص اطفال,آخه 96 سالش هست.راستی دهه چندی محسوب میشه?

 

 

فالی که حافظ واسه مردم میگیره:
روزهای خوبی جلوروته و تو باید بشینی و از زندگی لذت ببری و همسری زیبا نیز نصیبت میشود و تا اخر عمر خوش و خرم زندگی خواهی کرد و پول دار خواهی شد

واینم فالی که واسه من گرفته:
کسي که به او دل سپرده اي از تو جدا خواهد شد و تو کسي را که برايت همچون گنجي گرانبهاست از دست خواهي داد زيرا او به دنبال يک زندگي پر تجمل است که تو از عهده ان بر نخواهي امد. بهتر است با اين حقيقت سازش کني و خود را عذاب ندهي زيرا صلاح تو در اين جدايي است.
خودتون قضاوت کنید …

من).(.)
حافظ((((…
طرفی که فال براش اومده!!!!!
خدا@@@@@@

 

 

 

یه فرم دادم به دوستم پر کنه،توی قسمت ”آخرین مدرک تحصیلی” نوشته بود ”دانشجو” :)
دیوونه نذاشت قسمت ”وضعیت تاهل” رو هم نیگا کنم
و الا سوژه باحالی بود اخخخ
حتما نوشته با دوس پسرم :))
یا شاید نوشته بوده 2ماه دیگه ازدباج میکنیم بسلامتی خخخخ

 

 

دوستم ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﻮ ﻻﯾﮏ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ …
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻻﻥ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﺭﻓﺘﻢ ﺩﯾﺪﻡ ۱۴۴۲ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻋﮑﺴﺶ !!…
ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﻢ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻣﻦ ﻻﯾﮏ ﻧﮑﺮﺩﻡ
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺪﺍ !!!!!!!!!!!

 

 

به نظرتون هدف از نوشتن کلمه بى خطر روى قوطى کبريتا چى بود ؟؟؟
1-باهاش نميشه خونه رو اتيش زد
2-باهاش ميشه خونه رو اتيش زد ولى اتيش زدن خونه که خطر ناک نيست!!
3 -اصن به من چه!!!

 

 

استوس زدم :دوستانی که ایران نیستن بگن از کجا هستن ؟؟؟

کامنت ها :
شهر عشق افغانستان
من لس انجلس
هنگ هنگ
کابل افغانستان
خارج.دقیق بخوام بگم میشه داخلِ خارج
فعلا دهلی هندوستان اصلا : هرات افغانستان
شهر هرات افغانستان
شمال لندن
کابل افغانستان
ایالت متحده اراک
کشو رویاها کابل

.
.
.
بعد از این سرشماری متوجه شدم لامصب همه هموطنند :|

 

 

آن زمان که بدحجابی عار داشت ***هر دختری شاید ده تا خواستگار داشت
وقتی مو ها در آمد و آستین ها بالا رفت***شوهر یافتن برای دختران سخت گشت
پسران ابرو برداشتند و شدند نازنازی*** آمدند و گرفتند احساسات دختران را به بازی
دیگر خبری از آمدن خواستگار نبود***پسر ها تبدیل شدند به بی اف ها، چه سود؟؟؟

«جهت اطلاع شما این شعر گفته خودمه. که یه وقت فکر نکنید این شعر رو حافظ یا سعدی گفته»

اس ام اس عاشقانه

دلم آرامش بودنت رامیخواهد…
کجایی؟؟؟
غیر از تو به هیچکس فکر نمیکنم!!!
دوست دارم…

 

 

می خواهم چشمان دزدت را
در قاب و زندان نگاهم حبس کنم!
جرمشان سنگین است ،
دلم را دزدیده اند!

“فریبا فوقانی”

 

 

دلم کمی حرف میخواهد…..کمی با تو بودن…کمی قدم…کمی لطافت..کمی گرفتن بوی ادکلن مردانه…کمی حبس شدن میان بازوان تو…کمی آرامش…کمی…کمی…چقدر کم زیاده خواه شده ام…

 

 

گاهی از دوست داشتنت ،
خســــــــــــــــته میشوم !
دلـــــ♥ـــــــم می خواهد . . ..
برایــــــت بمیـــــــــــــرم !

 

 

 

حس زیاد عجیبی نیست دوست داشتنت دیوانه میکند مرا وقتی تو مرا بخواهی

 

 

ادامه ←

جوک متفرقه

پسره عکس یه خربزه گذاشته رو پروفایلش بعد بهم پی ام داده: شناختی؟

 

 

روایت داریم که توی بهشت نوشابه ها علاوه بر آب و گاز برق و تلفن هم دارند !

 

 

یارو کتاب نوشته چگونه 120 سال عمر کنیم
بعد خودش تو 72 سالگی مرده :|

 

 

ادامه ←

اس ام اس سرکاری

تو پايان هر جست و جوي مني…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
… گوگل…

 

 

 

90% منگل های دنیا اس ام اس را با انگشت شصت راستشون می خوانند.
نه دیگه دیر شد ! انگشتتو بر ندار !!

 

 

 

تو روی سنگ سفیدی نشسته بودی،کار به کار کسی نداشتی ناگاه من سیفون رو کشیدم ،وآب تورابرد!!!
شرمنده!
خوش بگذره اون پایین!
بای بای

 

 

 

تو خیلی می فهمی
خیلی باهوشی
خیلی باحالی
می فهمی
باهوشی
با حالی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اس ام اس تلقینی برای منگلها

 

 

 

 

واسه کسی بمیر که واست تب
.
.
.
.
.
.
.
.
لت بخره…..

 

 

 

به اندازه تار موهام دوست و رفیق دارم…
.
.
.
.
ولی وقتی محتاجشونم همیشه کچلم…

 

 

 

داشتم یک روز تنها میرفتم
همینجور رفتم
.
.
.
.
.
رفتم و رفتم ..
.
.
.
.
سر کوهی رسیدم .:D
چیه نه آقا ما ازوناش نیستیم .برم تسبیهم رو بیارم ……

 

 

خخخخخخخخخخخخخخححخخخخخخخخخخحخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخخخخخححخخخخخخخخخخحخخخخخخخخ

خخخخخخخخخخخخخخححخخخخخخخخخخحخخخخخخخخ

اه بيا كمك يه چى تو حلقم گير كرده

 

 

عشقم، تویی جونم تا ته دنیا من با تو میمونم
.
.
.
.
.
تکه ای از آهنگ جدید شهره
دلتو خوش نکن بابا هیچکس به ما از این حرفا نمی زنه

 

 

 

تو ک رفتی ،،،
من ب مهمترین چیزهای زندگیم هم بی اعتناشدم
.
.
.
.
.
.
.
دیگ برام فرقی نمیکنه تو دسشویی کدوم وری بشینم! :)))

 

 

 

امروز بلاخره خواننده اثر فاخر برنج هايلی بعد از كش و قوس هاي فراوان موفق به كسب مجوز آلبوم خود شد!! اين آلبوم كه دارای 10 ترك ميباشد هايلی نام دارد و ترك هايلی كه موجب شهرت اين خواننده شده به عنوان سرآلبومی قرار گرفته و بزودی در سراسر فروشگاه های كشور عرضه خواهد شد. گفتنی ست كه درامد حاصل از فروش اين اثر به بيماران روانی و بيكار همچون نويسنده اين متن تعلق خواهد گرفت!!!
چيه؟؟؟ خودتم بيكاری كه اينارو ميخونی!!!

 

 

 

چیه؟چرا ناراحتی؟……
دوست داری سوار لامبورگینی بشی؟
دیدی چه کیفی داره؟…….
آره میتنی سوار بشی فقط کافیه کلمه LB به 4444 ارسال کنید.و تا یک هفته دیگر سوار لامبورگینی شوید..
باورت نمیشه؟؟؟؟؟؟ ارسال کن تا بهت بگم
توجه فقط و فقط تا 5 دقیقه دیگر فرصت دارید تا به ما پیامک بزنید..

 

 

وااای عزیزم امروز همزمان که تو رو دیدم یکی از بهترین احساسمو تجربه کردم……
.
.
.
فک کنم عاشق شدم امروز
.
.
.
.
.
امروز پو بزرگ شده از نی نی بودن در اومده! عاشقش شدم… ^_^ پوی عجیجم دیگه بزرگ شوووده! :دی

 

 

به خدا حیفی،تو این مملکت تلف میشی
.
.
.
.
.
بیا برو هند،حداقل اونجا تو رو می پرستند